TITOCO |

Mạng Xã hội Truyền thông Công Giáo TITOCO
nơi để sẻ chia thao thức và niềm tin Kytô Giáo; dựng xây tình bác ái và chân lý; thảo luận trong tinh thần xây dựng, tôn trọng nhau và với mục đích góp phần thăng tiến con người.

Mong là dòng chảy hiệp thông kết nối các cộng đoàn, giáo xứ, đoàn thể...; và nối kết những trái tim.
Để Tình Yêu và Sự Thật đơm bông kết trái; cho niềm vui và bình an tuôn trào trong lòng người.

Nhóm tiêu biểu

HUYNH ĐỆ ĐOÀN PHAN SINH TẠI THẾ - GIUSE THANH GIA

vp Caritas Sài Gòn

Giáo xứ Lạc Quang

Học viện-Ban Mục vụ

Tổng Giáo phận TP.HCM

Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận TP. HCM

Tổng Giáo phận TP.HCM

Lớp Chủng Sinh Dự Bị TGP.TPHCM