thinhk1's blog |

thinhk1's blog

CÁI HÔN

Chúa Giê su đã được hôn, có thể là nhiều lần. Chẳng hạn ba má Ngài hôn Ngài, thế nào mà chẳng có. Điều đó khỏi nói.

Phúc âm chỉ nói tới hai lần Chúa Giê su được hôn. Một lần do Giu đa, một lần do Madalena.

TỪ CẦN ĐẾN MÊ TIỀN

Tiền không bao giờ biết nói. Nhưng bao giờ cũng có tiếng nói về tiền. Tuy nhiên nói chưa nhiều bằng nghĩ. Mấy gia đình đã không có những người nghĩ đến tiền dù chỉ trong một buổi.

NÓI NĂNG

Im lặng là quê hương của kẻ mạnh.Vì trong im lặng mới phát sinh được những tư tưởng mạnh, nhờ im lặng mới nung nấu được những động lực mạnh, và để im lặng thường phải có ý chí mạnh.

im lặng là vàng.

Tuy nhiên, không phải luôn luông nên im lặng. Nhiều khi phải nói. Nói đâu phải nói xấu. Xấu tốt là do nội dung, ý hướng và cung cách.

Nội dung lời nói phải là sự thật.

Syndicate content