XIN MỜI VỀ GX.THÁNH PHAOLO,HẠT TÂN SƠN NHÌ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ |

XIN MỜI VỀ GX.THÁNH PHAOLO,HẠT TÂN SƠN NHÌ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ

LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ THÁNH PHAOLO
   XIN MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA VỀ NHÀ THỜ GX.THÁNH PHAOLO,HẠT TÂN SƠN NHÌ,TGP.SÀI GÒN DỰ THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ VÀO LÚC 09 GIỜ 30 CHÚA NHẬT 19-02-2012
   ĐỊA CHỈ:SỐ 280 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TRONG,KHU PHỐ 3 PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B,QUẬN BÌNH TÂN,TP.HỒ CHÍ MINH.