chua ve troi |

chua ve troi

húa về trời
Suy niệm :
Biến cố thăng thiên ban tràn trên chúng ta niềm hy vọng.
Đức Giêsu đã về trời, thì tất cả những ai nghe, tin và theo Ngài, cũng sẽ về trời với Ngài trong vinh quang bất diệt
. Hơn nữa, trước khi về trời Chúa còn hứa "Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20).
Từ nay, Đức Kitô không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa,
Ngài sẽ hiện diện thật gần gũi, thân tình bên tất cả mọi kẻ tin Ngài, không loại trừ một ai.
Đức Kitô, Đấng đã chữa mọi bệnh tật, phục sinh kẻ chết và loan báo tin mừng vẫn đang hiện diện bên ta, không đủ là lý do khiến ta vững lòng trông cậy sao ?
Lạy Chúa, con hết lòng trông cậy vào Chúa, vì Chúa hứa ở với con luôn, con sẽ không bao giờ lẻ loi, nhưng có Chúa luôn đồng hành.
Xin cho con đừng bao giờ thất vọng về lòng thương xót Chúa, để biết chỗi dậy sau khi lầm lỡ, biết nhìn thẳng trời cao nơi Chúa ngự mà vững vàng tiến bước.
Nhưng cũng xin cho con đừng quá ỷ lại, chỉ chăm chú nhìn trời, quên thực tại trần thế.
Xin cho con hoan hỉ chu toàn phận sự hàng ngày như con đường dẫn đến hoan lạc nước trời.