HỌC KINH THÁNH |

HỌC KINH THÁNH

   Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình ông bà , cha mẹ là người đạo gốc , tôi được học giáo lý Rước lễ lần đầu , thêm sức , hôn nhân gia dình . Nhưng số kiến thức ấy không đủ để tôi hiểu hết giáo lý của Chúa , đi lễ cha nào giảng, cắt nghĩa kỹ , dễ hiểu thì tiếp thu được, còn không thì nghe tai này lọt tai kia.  Sống Đức Tin không vững vàng , Đức Mến không nồng thắm, chỉ biết sống cho chính mình,  tôi theo đạo theo kiểu truyền thống .

   Sau này khi tôi tham gia Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm tôi được biết, trênTrung Tâm Mục Vụ Giáo Phận có mở Lớp Lín Lý Tổng Quát tôi làm đơn xin học , rồi tôi học tiếp Khóa Kinh Thánh 100 tuần do Đức Cha Khảm giảng dạy ( hồi đó Đức Cha còn là Linh Mục)  tôi theo học chăm chỉ vì tôi là người thích tìm hiểu , cộng thêm sức hấp dẫn của lớp học vì Cha Khảm là người có tài thuyết giảng ,dễ hiểu . Tôi nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho tôi thật là quá lớn không có gì có thể so sánh được. Đời sống tôi dần dần thay đổi,  tôi biết sống cho người khác, quảng đại hơn và biết cầu nguyện cho mọi người và bây giờ qua sự soi sáng , hướng dẫn của Chúa Thánh Thần tôi  biết lắng nghe Lời Chúa và  đem ra thực hành . Đấy là hiệu quả của việc học Kinh Thánh của tôi. 

   Con xin cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho con .
vanchuc k1