Blogs |

Blogs

"Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống".

BÀI ĐỌC I: Tb 3, 1-11. 24-25 (Hl 1-11. 16)
"Lời cầu nguyện của hai người trước tôn nhan vinh quang của Thiên Chúa Cao Cả, được chấp nhận".
Trích sách Tôbia.

KET THUC THANG HOA 2013 GX THIEN AN

MOI XEM PHIM

CHẦU THÁNH THỂ HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
HIỆP THÔNG VỚI ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO

Vâng theo lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Hồng Y GB PHạm Minh Mẫn, Cha Sở, quý Cha và Cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Tân định đã tổ chức buổi chầu đêm lúc 22g ngày 02/06/2013 tại Nhà Thờ Tân định .

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRƯỚC THÁNH THỂ LÚC 12 GIỜ TRƯA

04/06/13 THỨ BA TUẦN 9 TN
Mc 12,13-17

DÁM SỐNG THEO SỰ THẬT
Biết họ giả hình, Đức Giê-su nói: “Tại sao các người lại thử tôi?” (Mc 12,15)
-LẠY CHÚA GIÊSU LỜI CỦA CHÚA HÔM NAY NÓI VỚI CON NHỮNG GÌ ?
-LẠY CHÚA GIÊSU LỜI CỦA CHÚA HÔM NAY DẠY CHO CON ĐIỀU GÌ ?

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Bùi Môn mừng kính bổn mạng lễ Mình Máu Thánh Chúa

       Để chuẩn bị lộ trình cho cuộc Cung Nghinh Thánh Thể  sáng ngày 02/6, ngay từ 15g00 ngày 01/6, các huynh trưởng của đoàn TNTT  Bùi Môn đã tập trung trang trí thiết lập các trạm dừng đặt Thánh Thể của 4 nghành Ấu, Thiếu, Nghĩa và Hiệp Sĩ

 

.

 

Suy niệm - Suy tư » Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày

Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa (4.6.2013 – Thứ ba Tuần 9 Mùa Thường niên)

"Các ông hãy trả cho Cêsarê cái gì thuộc về Cêsarê, và trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Thiên Chúa".

 

Bài Đọc Hằng Ngày  
<<< Thứ Ba Tuần IX Thường Niên Năm I  

BÀI ĐỌC I: Tb 2, 10-23 (Hl 9-14)

"Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa".

Trích sách Tôbia.

Khánh Thành Đài Đức Mẹ - Nhà Hài Cốt

Chầu Chúa Giêsu Thánh Thể

Giáo xứ Bùi Môn chầu Thánh Thể hiệp thông

   Trong tinh thần hiệp thông với Đức Thánh Cha Phanxicô và giáo hội Công giáo toàn cầu, lúc 23g00 ngày 02/6 giáo xứ Bùi Môn đã tổ chức cung nghinh Thánh Thể từ nhà chầu về Thánh Đường.

Đã có gần 1.000 giáo dân tham dự, do lộ trình khoảng 150m, nên chỉ có quý chức và các hội  đoàn chính tham gia cuộc Cung Nghinh, cộng đoàn còn lại được sắp xếp chờ đợi trong nhà thờ.

Syndicate content