Chau's blog |

Chau's blog

Tham khảo giải pháp sử dụng Password e-mail an toàn

Tham khảo giải pháp sử dụng Password e-mail an toàn
- Trường hợp để phòng bị mất Password e-mail "lãng xẹt" ở nơi công sở mà người nào đó họ cố tình dò Password bằng phần mềm, thì người dùng cần nên thực hiện bảo mật trước bằng cách vào mục thay đổi mật khẩu rồi sử dụng các đoạn mã chẳng hạn.
Giả sử:

Tham khảo giải pháp diệt và ngăn ngừa virus Autorun

Syndicate content