giusethanhtamk2's blog |

giusethanhtamk2's blog

GX TÂN VIỆT:LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”

GX TÂN VIỆT:LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

GX TÂN VIỆT: LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ RƯỚC KIỆU KÍNH MẸ THÁNG HOA

GX TÂN VIỆT: LỄ KÍNH THÁNH GIUSE THỢ
RƯỚC KIỆU KÍNH MẸ THÁNG HOA

 

 

GX TÂN VIỆT KỶ NIỆM NHỮNG THỜI KHẮC XƯA

GX TÂN VIỆT KỶ NIỆM NHỮNG THỜI KHẮC XƯA

KỶ NIỆM 40 NĂM LINH MỤC CHA AN TÔN NGUYỄN ĐÌNH THỤC

GX BÌNH THUẬN HẠT TSN MỪNG LỄ THÁNH VINCENTE

GX BÌNH THUẬN HẠT TSN MỪNG LỄ THÁNH VINCENTE.

  Hình ảnh giáo khu Vincente mừng lễ bổn mạng 2013

GX TÂN VIỆT THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH (THIẾU NHI)

GX TÂN VIỆT THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH (THIẾU NHI 2013)

 

GX TÂN VIỆT MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2013

GX TÂN VIỆT MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2013

 

GX TÂN VIỆT: CHÚA NHẬT LỄ LÁ ( THIẾU NHI)

GX TÂN VIỆT: CHÚA NHẬT LỄ LÁ (thiếu nhi đoàn Têrêsa hài đồng Giêsu- giáo xứ Tân Việt)

 

 

Chúa nhật Lễ Lá: Ý nghĩa và Nghi thức

Chúa nhật Lễ Lá: Ý nghĩa và Nghi thức

 

GX TÂN VIỆT : LÃNH NHẬN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO.

GX TÂN VIỆT : LÃNH NHẬN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO 2013.

 

GX TÂN VIỆT LỄ THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO HỌ 19/3/2013

GX TÂN VIỆT LỄ THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO HỌ 19/3/2013

Syndicate content