randykwong87's blog |

randykwong87's blog

Có ai ở giáo xứ tân việt không ?

Mình hiện hay đi nhà thờ Tân Việt (GX. Tân Việt) , mình đang làm 1 trang web về Gx . Tân Việt nhưng hiện mình chẳng quen ai trong GX nên không bik làm cách nào để nhờ 1 số huynh trưởng trong Giáo xứ giúp mình về tư liệu của GX cả . Ai ở GX . Tân Việt giúp mình với nhé : Email : gxtanviet@gmail.com . - Website : http://tanviet.catholic.vn - Đt : 01228680886

Syndicate content