Tin Ảnh - Audio - Video

Câu lạc bộ Media của Gia đình MVTT Sài Gòn là nơi giao lưu và thực hành chuyên môn của các thành viên MVTT có khả năng trong lãnh vực Nhiếp ảnh, Video và Audio, giúp nhau nên thánh khi sinh hoạt trong những lãnh vực này.
Post nguyệt tác của mình lên blog cá nhân của mình trước. Sau đó mới đưa địa chỉ của bài trên blog này vào bài nguyệt tác trong tháng của MVTT Giáo hạt của mình trên new.titocovn.com. Những bài xuất sắc sẽ được chọn để đưa lên nguyệt tác của trang CLB.