Văn hóa Trực diện

Post nguyệt tác của mình lên blog cá nhân của mình trước. Sau đó mới đưa địa chỉ của bài trên blog này vào bài nguyệt tác trong tháng của MVTT Giáo hạt của mình trên new.titocovn.com. Những bài xuất sắc sẽ được chọn để đưa lên nguyệt tác của trang CLB.