Tin Phóng Sự

Post nguyệt tác của mình lên blog cá nhân của mình trước. Sau đó mới đưa địa chỉ của bài trên blog này vào bài nguyệt tác trong tháng của MVTT Giáo hạt của mình trên new.titocovn.com. Những bài xuất sắc sẽ được chọn để đưa lên nguyệt tác của trang CLB.
Nhật ký, đối với CLB chính là "nguyệt ký", vì mỗi tháng CLB chỉ họp linh đạo một lần, và thư ký ghi lại buổi linh đạo này, làm thành nguyệt ký. Nguyệt ký ghi lại: - Hình chụp chung - Giờ khai mạc - Chia sẻ Lời Chúa - Đề tài thảo luận - Chia sẻ kỹ thuật - Giờ bế mạc.

Ngắm nhìn Thiên sứ Gabriel loan báo Tin Mừng cho Mẹ Maria
và chiêm ngắm Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng Nước Trời
để noi gương và thực hiện Mục vụ Đưa Tin (viết tin/phóng sự) cùng với Chúa, đúng ý Chúa và đúng với giáo huấn của Hội Thánh.

Những bài ca Truyền thông chủ đạo
Tâm ca Truyền Thông
Niềm vui Truyền Thông
Truyền thông trong đêm

Châm ngôn
Tích cực - loan báo Tin Mừng
Hiệp thông - xây dựng văn minh tình thương