TIỂU SỬ THÁNH ANTON PADOVA |

TIỂU SỬ THÁNH ANTON PADOVA

Thời gian bắt đầu: 
Fri, 09/04/2010 - 07:45
Thời gian kết thúc: 
Fri, 09/04/2010 - 07:45
Thông tin chi tiết: 

THÁNH ANTÔN PA-ĐÔ-VA
Ngày 13 tháng 06

“ Muôn dân tường thuật sự khôn ngoan của các thánh, và Giáo Hội loan truyền lời ca tụng các Ngài: tên tuổi các Ngài sẽ muôn đời tồn tại”( Hc 44, 14-15 ).

Thánh Antôn Pađua qua đời mới có 36 tuổi, nhưng Ngài đã nổi tiếng về nhân đức, phép lạ và những tư tưởng của Ngài. Thánh Antôn Pađua sinh ra trong một gia đình quyền quí, đạo đức và thánh thiện tại Lisbone thủ đô nước Bồ Đào Nha vào năm 1195. Thánh nhân được hấp  thụ một nền giáo dục đạo đức và đầy bác ái, nên Ngài sớm nhận ra tiếng Chúa mời gọi. Thánh nhân xin gia nhập Dòng thánh Augustinô và được nhà Dòng, Bề Trên cho lãnh nhận sứ vụ linh mục. Tuy nhiên, thánh nhân thích sống chiêm niệm, sống khắc khổ, khiêm tốn, Ngài ước muốn được đi truyền giáo cho dân ngoại và mong muốn được chết tử vì  đạo, chính vì thế thánh nhân xin gia nhập Dòng anh em hèn mọn Phanxicô vào năm 1220. Thánh nhân cầu được ước thấy vì các Bề Trên chấp nhận lời cầu xin của Ngài, sai Ngài đi truyền giáo cho thổ dân Sarrasins bên Phi Châu. Nhưng ý Chúa thật nhiệm mầu, thánh nhân khi vừa tới Phi Châu đã ngã bệnh nặng và phải quay trở về chữa bệnh. Trên đường về lại quê hương, tầu của Ngài bị bão đánh dạt vào đảo Sicile thuộc nước Ý Đại Lợi, Ngài tới cư ngụ tại nhà Dòng ở Monte Paulo.
Nhờ tài lợi khẩu, nhờ gương sáng đạo đức và thánh thiện, Ngài được các Bề Trên tin tưởng, tín nhiệm sai đi giảng khắp nơi và lo công việc đào tạo, giáo dục các tu sĩ trong Dòng. Chúa ban sức mạnh cho thánh nhân, Chúa Thánh Thần luôn tác động tâm hồn thánh nhân, nên lời giảng của Ngài luôn luôn có sức thu hút, lôi cuốn nhiều người. Chúa củng cố lời giảng của thánh Antôn Pađua bằng nhiều phép lạ kèm theo. Thánh nhân đã có ảnh hưởng rất lớn tại Ý, tại Pháp, thánh nhân làm việc không mệt mỏi, không ngơi nghỉ. Ngài được đặt tên là “ Hòm Bia Giao Ước” và “ Cái búa của bọn lạc giáo” đúng như lời  sách thánh:” Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho muôn người nên công chính, sẽ chiếu sáng như những vì sao, đến muôn thuở muôn đời”( Đn 12, 3 ).

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU VỚI THÁNH AN-TÔN PA-ĐUA

Chủ Tế cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một vị Thánh có tài trí siêu phàm và một tấm lòng đặc biệt thương yêu, luôn cứu giúp những người nghèo khổ là Thánh Antôn. Hôm nay lễ mừng kính Ngài, chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện tha thiết sau đây:

Cầu cho Giáo Hội
Lạy Chúa, trong thời đại hôm nay, khoa học và vật chất tiền tài đang lên ngôi, đang dần xa rời Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, để thay thế bằng nền Văn Minh Sự Chết. Xin Chúa cho Giáo Hội luôn giữ vững niềm tin và thực thi Bác Ái giúp đỡ cho những ai nghèo khổ…Nhờ lời cầu bầu của thánh Antôn, xin Chúa nhận lời chúng con.

Cầu cho Giáo Xứ
Lạy Chúa, giáo xứ chúng con đang kiến tạo Đền Thờ làm nơi để Chúa ngự, là xây dựng Thánh Đường, là đổi mới Tâm Hồn. Xin Chúa ban muôn hồng ân xác hồn, để Đền Thờ sớm hoàn thành làm nơi Chúa ngự, làm nơi chúng con hằng ngày đến cầu nguyện…Nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn, xin Chúa nhận lời chúng con.

Cầu cho Giáo Họ
Lạy Chúa, giáo họ chúng con đã nhận thánh Antôn làm Quan Thầy, Ngài đã luôn đồng hành và che chở giáo họ. Xin Chúa giúp chúng con bền vững theo gương thánh Antôn: tài trí nhưng khiêm nhường, giàu có nhưng biết thương người nghèo, để mãi mãi được ơn lành, đời sống luôn yên vui hạnh phúc…Nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn, xin Chúa nhận lời chúng con.

Cầu cho người phục vụ
Lạy Chúa, theo gương Thánh Antôn, ban điều hành giáo họ luôn phục vụ anh em một cách vô vị lợi và xây dựng một giáo họ luôn đoàn kết yêu thương nhau, để giáo họ mỗi ngày một trưởng thành hơn về đời sống đức tin và nhân đức…Nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn, xin Chúa nhận lời chúng con.

Chủ tế:……Lạy Chúa! Xin Chúa đặt vào lòng chúng con tình yêu và ân sủng Chúa, để chúng con biết hiến dâng chính bản thân chúng con cho Chúa thực hiện những điều mà Chúa muốn nơi chúng con, …...