Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm TGP Saigon |

Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm TGP Saigon

I- NGUỒN GỐC GĐPTTT:

A- GĐPTTT KẾT HỢP TỪ HAI ĐOÀN THỂ

1- Liên Minh Thánh Tâm:

Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm, dành riêng cho nam giới, được Cha EDOUARD HAMON, Dòng Tên, sáng lập năm 1883 tại Canada, lấy tinh thần cầu nguyện và sự nhiệt thành của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện làm nền tảng cho Phong Trào.
Ngày 31 tháng 12 năm 1884, Cha EDOUARD HAMON (1841-1904) đã sát nhập Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm vào Đại Hội Tông Đồ Cầu Nguyện để các Đoàn viên được hưởng nhờ ơn ích thiêng liêng do Đại Hội này đem lại.
Tại Việt Nam, năm 1942 Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm được Cha GERARD GAGNON, tức Cha Nhân (tên Việt Nam) dòng Chúa Cứu Thế thuộc tỉnh Dòng SAINT ANNE DE BEAUPRÉ – CANADA phát động tại Hà Nội Việt Nam, Năm 1946 Hội Liên Minh Thánh Tâm được thành lập tại xứ Thái Hà, Ấp Nam Đồng, Hà Nội. Hai năm sau ngày thành lập, 1948 Ngài trao lại trách nhiệm điều hành Phong Trào cho Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ, 1950 hội đã thực hiện Lễ tuyên hứa đầu tiên.
Sau năm 1954 Cha Giacôbê Đào Hữu Thọ (1917-1984) tiếp tục xây dựng và phát triển Phong trào LMTT tại Miền Nam Việt Nam.


2- Hội Gia Đình Phạt Tạ

Năm 1945 Cha Phêrô Binh thuộc Giáo Phận Vĩnh Long được Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục, Giám Mục Giáo Phận cho phép thành lập hội Phạt Tạ để tôn sùng Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu. (Qua thị kiến Chúa Giêsu truyền cho Thánh Nữ Margarita Maria–Alacoque 1647-1690)
Sau khi Cha Binh qua đời, Cha Phêrô Phạm Tuấn Tri đã vâng lệnh Đức Cha tiếp tục công việc. Ngài đã xin Đức Cha SàiGòn, Đức Cha Cambodge, Đức Cha Cần Thơ ban phép Tôn Trái Tim Chúa làm Vua và truyền bá Hội Phạt Tạ trong các Họ đạo. Phong trào Phạt Tạ được Cha sở các Họ đạo tiếp nhận. Cha Phạm Tuấn Tri đã tổ chức được Hội Phạt Tạ trong 43 Họ đạo thuộc địa phận Vĩnh Long, 28 Họ đạo thuộc địa phận Sài Gòn, 27 Họ đạo thuộc địa phận Cần Thơ – Long xuyên và 6 Họ đạo thuộc Địa Phận Cambodge.
Năm 1953 Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục thấy cách tổ chức của Hội Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu chú trọng đến gia đình và muốn cho Hội hoạt động hướng về gia đình nhiều hơn, nên Đức Cha thêm hai chữ GIA ĐÌNH vào tên của Hội, từ đó danh hiệu chính thức của hội là đoàn thể GIA ĐÌNH PHẠT TẠ.

3- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm

Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (Năm 2003 được phong Hồng Y) nhận thấy hai đoàn thể đều nhằm đến việc cổ động tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, nên ngày 14-4-1999 Ngài quyết định sát nhập hai đoàn thể này thành một HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH dành cho cả hai giới nam và nữ và lấy tên gọi chính thức là GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM. Ngài bổ nhiệm Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh làm Tổng Linh Hướng. Ngài đã chúc lành và mong muốn GĐPTTT phát triển rộng lan khắp các Giáo Phận trong cả nước, nhằm để hun đúc lửa yêu mến tôn sùng Thánh Tâm Chúa, Thánh hoá các gia đình và cộng tác với Giáo Hội trong công cuộc làm chứng nhân và rao giảng Tin Mừng.

II - Giai đoạn hình thành:

Cha GB Võ văn Ánh, Linh Mục Đại Diện Giám Mục, Đặc Trách Giáo Dân Giáo Phận Sàigòn đã ra công bỏ sức hoạt động, với mục tiêu: hợp nhất đàn chiên tản mác, Cha đã thân chinh tìm kiếm tại các giáo xứ những dấu vết sinh hoạt của hai hội đoàn này, và ngày 7/3/1999, tại nhà xứ Tân Định, Cha đã quy tụ được 14 xứ đoàn về tham dự phiên họp để tham khảo ý kiến, đồng thời thành lập được một Ban Liên Lạc gồm 8 người có nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, phát hiện nơi nào có Gia Đình Phạt Tạ hoặc LMTT thì quy tụ về. Để tạo thuận lợi cho công tác quy tụ, Cha đề xuất việc tổ chức trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11/6/1999 đồng thời gợi ý sát nhập hai hội đoàn này thành một đoàn thể duy nhất với danh xưng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm.

III- Củng cố & Phát triển

Ngày 14/4/1999 phiên họp lần thứ hai diễn ra tại Tòa Tổng Giám Mục Giáo Phận Sàigòn, vẫn dưới sự chủ tọa của Cha GB Võ văn Ánh, thống nhất với đề xuất hợp nhất và danh xưng Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm, ĐHY GB Phạm Minh Mẫn đã ưng chuẩn sự thành lập Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm và chỉ định Cha GB Võ văn Ánh làm Linh Mục Tổng Linh Hướng.

Sau Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 11/6/1999 mọi sự diễn tiến thuận lợi dần từ cấp cơ sở trở lên, BCH các cấp lần lượt được củng cố.
- Ngày 7/7/1999 Ban Liên Lạc cấp Giáo Phận được hình thành do ông Đaminh Phạm Đình Dư làm Trưởng ban .
- Ngày 10/10/1999 BCH đầu tiên của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Phận Sàigòn gồm 15 thành viên được bầu chọn bằng kết quả bỏ phiếu của 83 đại biểu của 13 hạt, tại hội trường giáo xứ Tân Định dưới sự chủ tọa của Linh Mục GB Võ văn Ánh. Ông cố Đaminh Phạm Đình Dư đắc cử Trưởng ban, cùng 5 người trong Ban Thường vụ và 9 người trong 5 Ban chuyên môn.
Trong Giáo Phận, các BCH Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Hạt cùng với các BCH Xứ Đoàn cũng lần lượt được bầu cử ra.

Sau 10 năm củng cố, kiện toàn và phát triển, Hiện nay Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Phận Sàigon đã phát triển 14 Giáo Hạt /15 Hạt, ngày ngày "Hợp nhất với Thánh Tâm Chúa để yêu mến, đền tạ, an ủi Trái Tim Chúa".

- BCH GĐPTTT Giáo Phận SàiGòn ( BTV và các Ban Chuyên môn : Tuyên Huấn, Phụng Vụ, Thông tin liên lạc, Bác ái xả hội)

- 14 Ban Chấp Hành GĐPTTT /14 Hạt

-  Trong Giáo Phận Thành lập được 112 Xứ Đoàn.

- Tổng Số Đoàn viên : 11265 Đ/v

TỔNG KẾT mười năm hoạt động của GĐPTTT GIÁO PHN SÀIGÒN  1999 - 2009

STT HẠT Tổng số Giáo Xứ SỐ XỨ ĐOÀN SỐ ĐOÀN VIÊN GHI CHÚ
1  Tân Định 11 05 424  
2 Tân Sơn Nhì 17 16 1900  
3 Gò Vấp 9 5 354  
4 Bình An 13 1100  
5  Thủ Đức 12 9 927  
6  Chí Hoà 17 13 1099  
7  Phú Thọ 14 10 762  
8  Hốc Môn 19 7 972  
9  Sài Gòn 9 3 84  
10  Xóm Mới 15 11  1875  
11  Thủ Thiêm 18 10 780  
12  Chợ Quán 7 2 76  
13  Gia Định 14 9 700  
14  Xóm Chiếu 13 3 212  
           
  TỔNG CỘNG 188 112 11265  
           

Ngoài ra Ban Phát Triển GĐPTTT Giáo Phận còn giới thiệu và phát triển  đoàn thể GĐPTTT, đem Lửa yêu mến Thánh Tâm đến các Giáo Phận trong cả Nước, đang trên đà phát triển.

- Cụ thể như :

Giáo Phận Xứ Đoàn  Đoàn Viên Ghi Chú
1- Giáo Phận Nha trang 21 X/Đ 2112 Đ/ v  
2- Giáo Phận BMT  6 X/Đ 840 Đ/ v  
3- Giáo Phận huế  4 X/Đ 194 Đ/ v  
4- Giáo Phận đà nẵng  3 X/Đ  ... Đ/ v Chuẩn bị
5- Giáo Phận bùi chu  19 X/Đ 5837 Đ/ v  
6- Giáo Phận thái bình 5 X/Đ 1699 Đ/ v  
7- Giáo Phận Sàigòn  112 X/Đ 11265 Đ/ v  
8- Giáo Phận long xuyên  11 X/Đ 1828 Đ/ v  
9- Giáo Phận mỹ tho   9 X/Đ 413 Đ/ v  
10- Giáo Phận phú cường 01 X/Đ 202 Đ/ v  

Cả Nước Tổng cộng : 191 Xứ Đoàn 24390 Đoàn viên

( Theo Bản Báo Cáo tổng kết Kỷ niệm 10 năm của GĐPTTT VN tại Đại Hội La Vang 2009 )
 

Hình ảnh giới thiệu hội đoàn: