Các Giáo xứ |

Các Giáo xứ

Quý Bạn có thể gõ tìm tên của giáo xứ hoặc tìm trong bảng danh sách giáo xứ ở dưới. Chú ý: quý Bạn có thể "click" vào hai chữ "giáo xứ" trên đầu bảng để có được sự sắp xếp thứ tự a,b,c... hoặc ngược lại.

Giáo xứ Số bài đăng Quản trị Gia nhập
Giáo xứ Đông Quang

Giáo Hạt Hóc Môn

24 phaolotong k1 Invite only
Giáo xứ Hiển Linh

Giáo hạt Gia Định

184 paulngoc k1 Invite only
Giáo xứ Châu Nam

Giáo Hạt Hóc Môn

8 hoatam k1 Invite only
Giáo xứ Lộc Hưng

Giáo Hạt Chí Hòa

29 tamdao k1 Closed
Giáo xứ Mạctinho

Giáo Hạt Sài Gòn

13 ndthieu k1 Invite only
Giáo xứ Phú Thọ Hoà

Giáo Hạt Tân Sơn Nhì

286 vanchutam Gia nhập
Giáo xứ Xóm Thuốc

Giáo hạt Gò Vấp

0 tuyen_k1 Closed
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo Hạt Tân Định

22 Dung Pham k1 Invite only
Giáo xứ Phú Hạnh

Giáo Hạt Phú Nhuận

168 thinhdatang k1 Gia nhập
Giáo xứ Xóm Lách

Giáo Hạt Tân Định

3 hoamidiudang k1 Gia nhập
Giáo xứ Hoà Hưng

Giáo Hạt Phú Thọ

252 Chien k1 Invite only
GIÁO XỨ THÁNH PHAOLÔ

Giáo Hạt Tân Sơn Nhì

50 bichtan k1 Invite only
Giáo xứ An Lạc

Giáo Hạt Chí Hòa

160 manhhung2159 Invite only
Giáo xứ Mai Khôi

Giáo Hạt Chợ Quán

44 phamvanhan k1 Invite only
Giáo Xứ Tắc Rỗi

Giáo Xứ Tắc Rỗi

11 nguyen hong tuyen Invite only
Vinh Sơn 6

Giáo Hạt Chí Hòa

2 nguyenhongkhanhK1 Invite only
Giáo xứ Tân Hưng

Giáo Hạt Xóm Mới

0 gioankhoi k1 Invite only
Giáo xứ Jeanne d'Arc

Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán

8 jeannedarc.nga6 Invite only
Giáo xứ Bình An

Giáo hạt Bình An

0 longnguyenbtv Closed
Giáo xứ Xóm Lách

Giáo Hạt Tân Định

0 hoamidiudang k1 Closed