Giáo xứ Thái Hòa |

Giáo xứ Thái Hòa

Các Đoàn thể trong giáo xứ:

- Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh

- Dòng Ba Phan Sinh tại thế

- Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm

- Thiếu Nhi Thánh Thể

- Giới trẻ

- Legio Marie

- Các ca đoàn và các lớp giáo lý

Đặc biệt, các lớp giáo lý tân tòng và hôn nhân luôn thu hút được nhiều người tác hoc cũng như các giờ lễ Chúa Nhật và lễ Trọng luôn đông đảo giáo dân tham dự

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: