Giáo xứ Thuận Phát |

Giáo xứ Thuận Phát

Ngày thành lập 1960, Linh Mục Chính xứ tiên khởi Antôn Đỗ Minh Độ.
Từ 1960=>1968 giáo xứ có khoảng 100 gia đình công giáo, nhà thờ làm bằng gỗ, mái tôn, không cổng, không tường rào.
Đến nay 2011 nhà thờ khang trang, có tường rào nhưng vẫn toát lên vẻ khiêm tốn hiền hòa, hiện có khoảng 720 gia đình công giáo.
Cha Gioakim Lê Hậu Hán là cha chính xứ hiện nay
Ngày 13-06-2011, ngày bắt đầu năm thánh tại giáo xứ Thuận Phát, 50 năm tính từ ngày thành lập
Cha thánh Antôn
quan thầy giáo xứ

08:00 AM đón khách, quý cha và Đức cha

09:30 thánh lễ.

Xin mời quý vị tham dự để đón nhận ơn Toàn Xá của Chúa

Xin vào Google Earth trong ô fly to, gõ chữ nhà thờ Thuận Phát  có icon mầu vàng chỉ vào mái nhà thờ, bạn có thể xem hình ảnh 3D
 

Ngày Chúa nhật lễ 2 bắt đầu 07:30 dành cho thiếu nhi