Giáo xứ Fatima Bình Triệu |

Giáo xứ Fatima Bình Triệu

Giáo xứ được thành lập :  1977

- Số giáo dân hiện có:  6036 người, gồm 2739 nam và 3297 nữ với 1542 gia đình công giáo

- Số xóm đạo:  15 xóm

- Lớp giáo lý :  17 lớp với >700  em thiếu nhi từ lớp Khai tâm đến lớp Trưởng thành do 57 anh chị giáo lý viên và tu sĩ phụ trách. 

- Thời gian học :    Chủ Nhật từ 9g - 10g15

- Bổn mạng giáo xứ  :     Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15/8

- Nét đặc biệt của giáo xứ vì là Trung tâm hành hương nên ngày 13/5 và 13/10 giáo dân đến rất đông để tham dự 4 thánh lễ :  5.15, 9.00, 12.00, 16.30

- Ngoài ra vào ngày 13 hàng tháng còn có thánh lễ lúc 12.00 cho khách hành hương

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: