Giáo xứ Hà Nội |

Giáo xứ Hà Nội

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ HÀ NỘI

Địa chỉ: 49/7 Thống Nhất, Phường 13, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Cha chánh xứ, kiêm Hạt trưởng Hạt Xóm Mới:

      LM. Đaminh Đinh Ngọc Lễ 

     ĐT: 08.39964575 ; 08.39161917 

     Email: le42@hcm.fpt.vn

     ĐT HĐMVGX: 08.62954593

I- GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ

1/ Giáo xứ có 6 Giáo Họ:

          Giáo Họ Giuse                    Giáo Họ Khánh Khê         Giáo Họ Mông Triệu

          Giáo Họ Thánh Gia             Giáo Họ Thánh Tâm         Giáo Họ Tử Đạo

         Tổng số giáo dân gần 2409 người. (tính đến ngày 30-6-2010)

     - TỔNG SỐ HỘ GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO (tính đến ngày 30-6-2010)


     - TỔNG SỐ GIÁO DÂN (tính đến ngày 30-6-2010)

       Giáo Họ       GIUSE KHÁNH KHÊ MÔNG TRIỆU THÁNH GIA THÁNH TÂM TỬ ĐẠO TỔNG CỘNG
TS giáo dân 275 266 438 464 458 508 2409
TS Nam 138 141 216 230 222 244 1191
TS Nữ 137 125 222 234 236 264 1218

2/ Giáo xứ có 6 Hội Đoàn chính:

           Gia đình PTTT            Huynh đoàn Đaminh          Hội Hiền Mẫu

          Hội Gia trưởng            Hội Legio                           Gia đình Thánh Mẫu

ĐOÀN THỂ GĐ.PTTT HĐ ĐAMINH LEGIO GIA TRƯỞNG HIỀN MẪU THÁNH MẪU LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
TS HV 177 185 187 304 194 44  

 


II - SINH HOẠT PHỤNG VỤ

1/ Các giờ kinh lễ của giáo xứ

+ Ngày thường có 2 thánh lễ:

          04g45’ sáng: Thánh lễ dành cho mọi giới. Ca đoàn Đaminh phụ trách hát lễ.

          17g15’ chiều: Lần Hạt - Thánh lễ dành cho mọi giới.

 + Ngày Chúa Nhật có 5 thánh lễ:

          04g15’ sáng:  Thánh lễ dành cho người lớn. Hát lễ: Ca đoàn Đaminh
          05g45’ sáng:  Thánh lễ dành cho giới trẻ. Hát lễ: Ca đoàn Tử Đạo
          07g00’ sáng:  Thánh lễ dành cho Thiếu nhi. Hát lễ: Ca đoàn Thiên Thần
          16g45’ chiều: Thánh lễ dành cho mọi giới. Hát lễ: Ca đoàn Tử Đạo
          19g00’ tối:      Thánh lễ dành cho mọi giới. Hát lễ: Gia đình Thánh Mẫu

+ Tối thứ ba đầu tháng: 18g00’ tối: Thánh lễ tại Giáo họ Khánh Khê.

+ Tối thứ năm đầu tháng: 19g00’ tối: Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.

2/ Các giờ chầu Mình Thánh Chúa của giáo xứ

+ Ngày thường: 05g00’ - 21g00
   Nhà Cầu nguyện mở cửa để mọi người đến cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.

+Chúa Sáng  Nhật: 05g00’ - 11g00
   Nhà Cầu nguyện mở cửa để mọi người đến cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.

+ Chiều Chúa Nhật: Chầu Mình Thánh Chúa trong nhà thờ.

+ Tối thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bẩy đầu tháng lúc 19g00

          - Thứ Tư: Hội Gia trưởng sinh hoạt và chầu Mình Thánh Chúa.

          - Thứ Sáu: GĐ PTTT sinh hoạt và chầu Mình Thánh Chúa.

          - Thứ Bẩy: GĐ Thánh Mẫu sinh hoạt và chầu Mình Thánh Chúa.

3/ Rửa tội - giải tội  

          - Rửa tội cho trẻ em: 08g00’ sáng Chúa Nhật đầu tháng.

          - Giải tội cho trẻ em: 19g00’ tối thứ Năm cuối tháng.

          - Giải tội cho người lớn: Hàng ngày sau lễ sáng và trước lễ chiều.


 

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: