Giáo xứ Hiển Linh |

Giáo xứ Hiển Linh

 

Lời giới thiệu

Giáo xứ Hiển Linh, được thành lập từ năm 1964, do Đức Giám Mục PHANXICÔXAVIE TRẦN THANH KHÂM  ban hành, nhận lễ Chúa HIển Linh làm bổn mạng giáo xứ. Nhà thờ cư ngụ trên mảnh đất có diện tích 800m2, với ngôi Thánh Đường có diện tích 260m2, và tháp chuông cao 11m, đài Đức Mẹ và đài Thánh Giuse cao 05 mét, và một đài Đức Mẹ diện tích 180m2 cao 07 mét cách Nhà Thờ 500m nằm trên địa bàn giáo khu Giuse. Giáo xứ có tổng số giáo dân là 1662 người với 420 gia đình công giáo ( thống kê thiêng liêng Hạt Gia Định năm 2009 )

                       

     * Giờ chầu Thánh Thể : _ các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy : 

                                                     -sáng từ 06h00 đến 17h15

                                                     -chiều từ 18h00 đến 22h00

                                           _ ngày Chúa nhật :                                                

                                                     -sáng từ 10h00 đến 17h15

                                                     -chiều từ 18h00 đến 22h00

       ( các giờ chầu lúc 08h00 sáng các ngày thứ hai; ba; tư cầu nguyện cho các bệnh nhân do Cha sở chủ sự, trừ ngày thứ ba đầu tháng )

      *Sáng thứ sáu đầu tháng Cha sở viếng kẻ liệt, buổi chiều lúc 16h00 giải tội

      *Sáng thứ bảy đầu tháng lúc 06h00 rửa tội trẻ sơ sinh

2= Sinh hoạt phục vụ của giáo xứ :

      * Hội đồng mục vụ giáo xứ gồm có :

           - Ban thường vụ

           - Ban chấp hành các giáo khu

           - Trưởng các ban và hội đoàn

      * 04 giáo khu gồm có :

           - Khu Giuse

           - Khu Phêrô-Phaolô

           - Khu Gioan Baotixita

           - Khu Phanxicôxavie

      * 05 hội đoàn gồm có :

           - Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm

           - Huynh đoàn ĐaMinh

           - Hội Hiền mẫu

           - LegioMariae

           - Thiếu nhi Thánh Thể

      * 03 ca đoàn gồm có :

           - Ca đoàn Cécilia

           - Ca đoàn Đức Mẹ Hồn xác lên trời

           - Ca đoàn MariaGoretti

      * 06 ban gồm có :

           - Ban phụng tự

           - Ban mục vụ gia đình

           - Ban bác ái xã hội caritas

           - Ban mục vụ truyền thông

           - Ban giáo lý viên

           - Ban lễ sinh

 

         

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: