Giáo xứ Phú Thọ Hoà |

Giáo xứ Phú Thọ Hoà

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ:

39 Lương Trúc Đàm, P.Hiệp Tân, Quận Tân Phú

Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Điện thoại: 3864 8076

  GIỜ CHẦU THÁNH THỂ

 •     TUẦN    :    Chúa nhật lúc 15:30

 •     THÁNG :    Thứ năm đầu tháng; sau thánh lễ 17:30

Bản đồ vị trí giáo xứ:

Bản đồ chỉ đường đi - Gx. Phú Thọ Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

DÒNG LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Các thời kỳ của chủ chăn:

Lm Chánh xứ:

Lm. Gioan.Bt Đinh Hữu Dong (1965 – 1989)  đang nghỉ hưu tại GX Phú Thọ Hòa.

                                                                    

 

 

 

 

 

- Lm. Gioan.Bt.Maria Đoàn Vĩnh Phúc (1989 – 2001) đang nghỉ hưu tại mái ấm tình thương giáo hạt Tân Sơn Nhì ( Trường Tình Thương Thiên Ân)

                                                                                                                                                                                      

- Lm chánh xứ Giuse Đinh Hiền Tiến ( từ 2001)

                                                                                                                      

                                                                                                                    

Lm Phụ tá:

- Lm Gioan Thiên Chúa Nguyễn Quang Hòa (1972 – 1977) (hiện nay đang làm việc Mục vụ tại Hoa Kỳ qua đời năm 2012 thọ 65 tuổi)
- Lm Giuse Phạm Đức Tuấn (1998 – 2002) ( Hiện làm Chánh xứ Thái Bình Xóm Mới)

- Lm phụ tá: Giuse Vũ Hữu Phước (từ 2011)

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Địa giới:

          GX Phú Thọ Hòa có địa giới bao gồm các phường Hiệp Tân và Tân Thới Hòa, phần lớn phường Phú Thạnh và Hòa Thạnh quận Tân Phú. Một địa bàn không nhỏ. Đến cuối năm 2012, số giáo dân chính thức là 3960 người, 1023 gia đình, và phải kể đến hàng ngàn giáo dân nhập cư, vãng lai.
Lịch sử:
         Giáo xứ nhận Đức Kitô Vua làm bổn mạng và được chính thức phê chuẩn thành lập vào ngày Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15/8/1965. Giáo xứ hình thành từ sự kết hợp giáo dân của Giáo xứ Châu Hiệp, Mỹ Tho về đây định cư và giáo dân tại chỗ của Họ Trái Tim Vẹn Sạch, Giáo xứ Tân Phú. Vị có công khai sáng và thành lập GX là Linh mục GB Đinh Hữu Dong, năm nay Ngài đã gần 90 tuổi.
          Khởi đầu, tháng 5/ 1965, một ngôi nhà thờ tạm dựng lên từ một khung sườn nhà vòm y tế từ Châu Hiệp chuyển về.
          Đến Mậu Thân 1968 và tháng 5/1968, gần 200 căn nhà bị thiêu rụi cùng với nhiều người chết, ngôi nhà thờ và trường học Tuấn Đức cũng cùng chung số phận. Nhưng với niềm tin sắt đá vào sự quan phòng của Thiên Chúa từ nhân, tấm lòng yêu thương gắn bó, tinh thần tương trợ, các giáo dân Phú Thọ Hòa đã gượng dậy để xây dựng lại từ đầu.Trên đống hoang tàn đổ nát, khó khăn thêm chồng chất khi nghề dệt truyền thống mang từ Châu Hiệp lên cũng bị phá hủy hoàn toàn.
           Năm 1971, Cha xứ Đinh Hữu Dong cùng với mọi người đã bắt tay xây dựng Trường học và Nhà xứ. Những công trình này được khánh thành năm 1972.
            Sau đó, Giáo xứ khởi công xây dựng Thánh đường ( 36m x 16m) dâng kính Đức Kitô Vua với sự hỗ trợ của Giáo hội và các Giáo xứ bạn, đặc biệt là sự trợ giúp từ Linh mục Vinh Sơn Trần Công Uẩn, đang làm mục vụ tại New Calédonie.
Bổn mạng giáo xứ: Chúa Kitô Vua

CỘNG ĐOÀN TU SĨ
- Trước 1975: Nữ tu Dòng Mân Côi : từ 10 – 15 người.
- Từ 1989: Nữ tu Dòng Trinh Vương: từ 15 – 24 người.
- Từ 2006: Nữ tu Dòng Mến Thánh giá Huế: 12 – 15 người.
- Hiện nay:  Dòng Trinh Vương, 25 người.
                    Dòng Mến Thánh giá Huế An Bình 17 người

                

                   

                    Dòng Mến Thánh Giá Tân Phú  25 người

 

 

 

Ban Mục vụ Hội đồng Giáo xứ 2010 – 2014
         

           Ban Thường vụ: 

- Chủ tịch        : Gioan Trần Ngọc Ban
- Phó nội vụ    :Phanxicô Xarie Hoàng Ngọc Hiệp
- Phó ngoại vụ: Giuse Văn Chu Tâm
- Thủ quỹ         :Giuse Đỗ Văn Xã
- Thư ký           :Giuse Vũ Quốc Phong

 

                            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

5 GIÁO KHU

GIÁO KHU THÁNH THỂ ( KHU I )      

 • Trưởng khu : Ông Tôma Nguyễn văn Nội
 • Phó khu       : Đa minh Trần quang Đính
 • Thủ quỹ        : Đa minh Nguyễn văn Việt
 • Thư ký          : Phêrô Vũ đình Mạnh

GIÁO KHU MICAE ( KHU II )

 • Trưởng khu: Ông Giuse Đinh hữu Khang
 • Phó khu      : Ông Tôma Huỳnh thanh Phong
 • Thủ quỹ       : Bà Maria Đinh thị Mến
 • Thư ký         : Bà Anna Nguyễn kim Huệ

GIÁO KHU ĐỨC MẸ MÂN CÔI ( KHU III )

 • Trưởng khu: Ông Đaminh Ngô viết Hân
 • Phó khu       : Ông Vinh sơn Trương quốc Văn
 • Thủ quỹ       : Ông Đaminh Trần Trung Thu
 • Giuse           : Ông Nguyễn văn Hợi

GIÁO KHU THÁNH GIUSE ( KHU IV )

 • Trưởng khu: Ông Gioan B Phạm xuân Tân.
 • Phó khu       :Ông Đaminh Phạm đình Tài
 • Thư ký          : Bà Maria Phạm thị Thanh Mai
 • Thủ quỹ        : Bà Têrêsa Phạm thị Tuyết Mai

GIÁO KHU ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM ( KHU V )

 • Trưởng khu: Ông Phaolô Phan khắc Châu
 • Phó khu       : Ông Đaminh Lương huy Cường
 • Thư ký         : Ông Phêrô Phạm công Tấn
 • Thủ quỹ       : Ông Giuse Phạm quang Thụ

 

CÁC ĐOÀN THỂ:

1- DÒNG BA ĐA MINH.

2 - GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM.

3- CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO.

4- LEGIO MARIE

5- LÒNG THƯƠNG XÓT.

6- GIA ĐÌNH TẬN HIẾN.

7- THIẾU NHI THÁNH THỂ.

CÁC NHÓM:

 • CARITAS

 • MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

 • DI DÂN

 • CẦU NGUYỆN KINH MÂN CÔI

 • HỘI KÈN

CÁC CA ĐOÀN

 • CA ĐOÀN THÁNH TÂM.
 • CA ĐOÀN CÁC DÌ MẾN THÁNH GIÁ HUẾ.
 • CA ĐOÀN DÒNG DA.
 • CA ĐOÀN CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO.
 • CA ĐOÀN LÒNG THƯƠNG XÓT.
 • CA ĐOÀN MANIFICAT (Giới trẻ di dân)
 • CA ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ.

THÁNH NHẠC
 

 

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: