Giáo xứ Tân Đông |

Giáo xứ Tân Đông

 

Giáo Xứ Tân Đông hình thành năm 1864. Giáo Xứ cũng là một trong các họ Đạo được thành lập rất sớm của Địa Phận Tây Đàng Trong (là quê hương của Đức Giám Mục Phụ Tá FX. Trần Thanh Khâm) Giáo Xứ tọa lạc tại ấp 4 Xã Đông Thạnh, ở ngoại ven TP diện tích 3.250 m2. Truớc năm 1975, số Giáo Dân rất ít phần đông là dân địa phương, sống rải rác chung quanh nhà thờ. Đời sống vật chất khó khăn, giáo dân chủ yếu sống bằng nghề nông & chăn nuôi, giáo dân ít lại không có cha sở thường trú cùng với bao nhiêu thăng trầm và biến động của thời cuộc, cho nên hạt giống Tin Mừng ở đây đã có lúc tưởng chừng như không thể sinh sôi nảy nở. Sau năm 1975 với chính sách giãn dân của chính quyền cùng với làn sóng nhập cư, số Giáo Dân đã đông hơn với những Giáo Dân mới về.
Nhìn lại lịch sử GX Tân Đông đã trải qua có thể chia ra thành 4 giai đoạn :
o Giai đoạn Hình thành: Từ năm 1864-1885
o Giai đoạn củng cố và xây dựng: Từ năm 1885-1925
o Giai đoạn trưởng thành và phát triển: Từ năm 1925-2005
o Giai đoạn hiện nay: 2005-2009
GX Tân Đông ngày nay đã trở thành một GX lớn trong Hạt Hốc Môn với 700 gia đình Công Giáo và số Giáo Dân là 3.000 người
Bốn năm qua kể từ năm 2005. Nhờ Lòng Thương Xót Của Chúa, dưới sự hướng dẫn và Chăm sóc của Cha Sở Tiên khởi Jos. Phạm Quốc Tuấn. GX Tân Đông đã có những thay đổi rõ rệt, nhà Chúa ngày càng đẹp hơn, cơ sở GX đã được xây dựng để phục vụ cho mọi sinh họat của GX. Cơ cấu tổ chức GX ngày càng hoàn thiện, đời sống đức tin của giáo dân ngày càng vững mạnh, sống tốt đạo đẹp đời. Qua đó GX đã trở thành một cộng đoàn truyền giáo, cộng đoàn đức tin, cộng đoàn bác ái, để giới thiệu Chúa cho mọi người anh em.
“Ôn cố Tri Tân”, để cảm tạ Lòng Thương Xót Chúa đã thương GX cách riêng, và cũng xin tri ân công lao to lớn của quý cha tiền nhiệm đã gầy dựng GX từ những ngày đầu cho tới hôm nay. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la.

Tri ân quý Cha :

Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phụng Dưỡng
Sinh ngày : 12/10/1902
Thụ phong Linh Mục : 25/05/1929
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy năm 1930
Cha xây dựng nhà thờ Tân Đông lần hai năm 1939.

Cha Phaolô Lê Văn Mười  Sinh ngày : 04/1897
Thụ phong Linh Mục : 03/04/1926
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1940 đến 1946
Cha mất ngày 29/01/1980

 

 

 

 

 

 

Cha Phêrô Trần Văn Thì
Sinh ngày : 14/05/1915
Thụ phong Linh Mục : 03/1944
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1952 đến 1962
Cha mất ngày 29/01/1980

 

 

 

 

 

Cha Phaolô Nguyễn Văn Lành
Sinh ngày : 19/04/1915
Thụ Phong Linh Mục : 20/09/1941 
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1962 đến 1968
Cha cất nhà thờ Tân Đông mới (cất lần 3). Nhà Thờ mới cất sát bên đường lộ không có nhà dân, nhà thờ bị gió giật sập.
Cha mất ngày 24/04/2000

 

 

 

 

 

Cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng
Sinh năm 1930
Thụ phong Linh Mục : 03/12/1958
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1968 đến 1973
Cha Bằng cất lại nhà thờ Tân Đông lần thứ 4. Nhà thờ được cất năm 1968, xây dựng bằng khung sắt, tôn, trên nền nhà thờ hiện nay.
Hiện nay Cha đang quản nhiệm Giáo Xứ Chánh Hưng, Hạt Bình Chánh. 

 

 

 

 

Cha Clemente Nguyễn Kim Thạch
Sinh năm 1920
Thụ Phong Linh Mục : 1949
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1973 đến 1974
Cha mất ngày 20/04/2001

 

 

 

 

 

 

 

Cha Phanxico Savie Trần Ngọc Dương
Sinh ngày : 15/09/1926
Thụ phong Linh Mục : 22/008/1956
Cha Quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1974 đến 1990
Cha mất ngày 18/03/1991

 

 

 

 

 

 

Cha Phanxico Savie Bùi Văn Minh
Cha Minh xây dựng lại Nhà Thờ Tân Đông lần thứ 5 năm 2000
Cha Quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 1992 đến năm 2000

 

 

 

 

 

 

 

Cha Phanxico Savie Lê Văn Thái 
Sinh năm : 1959
Thụ phong Linh Mục : 27/06/1992
Cha quản nhiệm Giáo Xứ Tân Quy và giúp xứ Tân Đông từ năm 2000 đến 2005
Cha Thái mở rộng Nhà Thờ Tân Đông. Hiện Cha đang giữ xứ Phú Hữu, Hạt Thủ Thiêm.

 

 

 

 

 

 

Cha Sở Tiên Khởi đương nhiệm Giuse Phạm Quốc Tuấn 
• Sanh năm : 06/06/1966
• Gia nhập chủng viện năm : 01/10/1995
• Chịu chức Phó Tế năm : 30/06/2000
• Thụ phong Linh Mục năm : 30/06/2001
• Cha Phó Giáo Xứ An Lạc năm : 30/10/2001
• Cha Sở Tiên Khởi Giáo Xứ Tân Đông năm : 25/07/2005

 

 

 

 

Họ đạo Tân Đông đã được thành lập cách đây 145 năm. Nhưng chỉ mới chính thức được Tòa tổng Giám Mục nâng lên thành Giáo Xứ vào ngày 25/07/2005. Đây cũng chính là ngày Cha Giuse Phạm Quốc Tuấn nhận Bài Sai về Giáo Xứ Tân Đông là Cha Sở Tiên Khởi của Giáo Xứ.
Từ khi về nhận nhiệm vụ Chủ Chăn đoàn chiên Giáo Xứ Tân Đông, Cha Giuse đã thay đổi hầu như toàn bộ mặt của Giáo Xứ, sau đây là những nét chính mà Cha đã dày công vun đắp sau 3 năm để Giáo Xứ Tân Đông trở thành một Giáo Xứ vững mạnh về mọi mặt, cơ cấu tổ chức Giáo Xứ hoàn thiện, đời sống đức tin của Giáo Dân được nâng lên, và người Giáo Dân Tân Đông đã sống đức tin thật đúng ý nghĩa “Chứng Nhân Tin Mừng”.

Đầu tiên, Cha Giuse tổ chức một buổi họp với đại diện mỗi gia đình Giáo Dân. Ngài đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình. Bước tiếp theo Ngài đã tổ chức hai vấn đề hành chánh của Giáo Xứ, Cha tổ chức cho Giáo Dân bầu ra Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ & chia Giáo Dân thành năm giáo khu theo vị trí địa lý, Ngài sắp xếp để các khu đều có ban chấp hành giáo khu gồm: Trưởng khu, phó khu, thư ký, thủ quỹ. Song song với việc phân chia các giáo khu Ngài cũng thành lập các đoàn thể và các ca đoàn. Ba năm về Giáo Xứ thời gian không dài, thế mà Cha Tiên Khởi Giuse Phạm Quốc Tuấn đã hoàn thiện đời sống phụng vụ, đời sống đạo đức, các sinh hoạt đoàn thể, hình thành các ca đoàn các ban mục vụ, công tác từ thiện bác ái, phòng châm cứu, phát gạo từ thiện hàng tháng, công tác khuyến học, các lớp anh văn chiều chủ nhật, lớp học đàn… Tất cả là nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Tạ ơn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ chúng ta rất nhiều hồng ân. Để tỏ lòng tri ân Cha Giuse, chúng ta cùng nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân và sức khỏe cho Cha, để Cha tiếp tục chăn dắt đoàn chiên của mình và đem nhiều chiên lạc về với Chúa.

 

 

 

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: