Giáo xứ Tân Thành |

Giáo xứ Tân Thành

Vị trí

Giáo xứ Tân Thành, Hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý thuộc hai Phường 13 và 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (TP). Giáo xứ được bao bọc bởi các Giáo xứ Tân Việt,  Nhân Hòa, Tân Phú và sân bay Tân Sơn Nhất TP.

Thành lập:
Giáo xứ Tân Thành chính thức thành lập theo Sắc lệnh số 83/VP-SL/73 ngày 21/5/1973 của Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Bình, Tổng Giám mục sài Gòn. 

Bổn mạng:
Giáo xứ Tân Thành nhận Thánh Vincentê Ferrer  làm bổn mạng, lễ kính là ngày 05/4.

Linh mục phụ trách:
1- Cha Giuse Nguyễn thanh Khiết, 1973 - 1998. 
2- cha Đaminh Phạm minh Thủy, từ 28/11/1998 

Giáo dân:
Hiện nay, giáo xứ có khoảng 700 gia đình, 3200 nhân danh, 800 người nhập cư nhưng không đăng ký tham gia giáo xứ.

Hội đồng mục vụ:  Ban thường vụ: 5 người.

Các giáo họ:

1- Thánh Gia

2- Micae

3- Kitô vua

4- Stêphanô

5- Mân côi.

 Các ban ngành: 14 người.

Các hội đoàn:
- Huynh đoàn giáo dân Đaminh
- Gia đình thiếu nhi và giáo lý viên
- Hội Lêgio Mariæ, có 3 đội: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Mẹ là Gương Nhân Đức, và Đội Cusilô thiếu nhi.
- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Hội các bà mẹ Công giáo.
- Giới trẻ

Các ca đoàn:
1- Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm
2- Hội các bà mẹ Công giáo
3- Tông đồ Đức Mẹ
4- Bình minh
5- An-rê Dũng lạc (Trẻ)
6- Thánh Linh
7- Phụng ca
8- Thiếu nhi.

Thánh lễ hằng ngày

Giờ Lễ

Thứ 2:  05.00 - 17.30  

Thứ 3: 05.00 - 17.30

Thứ 4: 05.00  - 17.30

Thứ 5: 05.00  - 18.00

Thứ 6: 05.00  - 17.30

Thứ 7: 05.00  - 17.30

CN: 05.00 - 07.30 - 15.00 - 17.00 - 19.00

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: