Giáo xứ Trung Chánh |

Giáo xứ Trung Chánh

Năm thành lập: 1954 
Bổn mạng giáo xứ:    Mình Máu Thánh Chúa

 Cha Chính Xứ : Antôn  Phạm Gia Thuấn  Từ 21-09  năm 1992  đến nay

Cha Phụ Tá :    Antôn    Nguyễn Thanh Danh           Từ 15-07-2010

Cha Phụ Tá :    Batôlômêô   Nguyễn Hoàng Tú      Từ 07-08-2011

Từ cầu vượt An Sương, theo đường đi Tây Ninh, đến ngã tư Trung Chánh, rẽ phải, ta đến được với cộng đoàn giáo xứ Trung Chánh

Giáo xứ Trung Chánh, với 5778 giáo dân, là một giáo xứ lớn của Giáo hạt Hóc Môn, có những sinh hoạt mục vụ và truyền giáo rất tốt đẹp. Ở đây  có cơ sở tình thương, được thành lập trong giáo xứ từ năm 1980:

Giáo Xứ có Giáo Họ Truyền Giáo : Mỹ Hòa  - Bổn Mạng Giáo Họ :  Thánh Giuse

Các Linh Mục phục vụ giáo xứ từ 1954 đến nay   (Xin xem mục giới thiệu giáo xứ)

Các Giáo Khu:

- Khu Thánh Phêrô.

Mừng Bổn Mạng Ngày 29/06 Hằng năm

- Khu Thánh Antôn Padova

Mừng Bổn Mạng Ngày 13/06 Hằng Năm

- Khu Thánh Gioan Baotixita

Mừng Bổn Mạng Ngày 24-06 Hằng Năm

- Khu Thánh Phaolô

Mừng Bổn Mạng Ngày 29/6 Hằng Năm

- Khu Đức Mẹ

- Khu Thánh Giuse

- Khu Thánh Tử Đạo.

- Khu Thánh Vincentê  (Vinh Sơn)

Mừng Bổn Mạng Ngày 05/04 Hằng Năm

- Khu mẹ Thiên Chúa.

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ    (Xin xem mục giới thiệu giáo xứ)

Đoàn Thể và nhóm hội          ( Xin xem mục hội đoàn giáo xứ)

Chương Trình Mục Vụ:  Rửa tội em bé - giải tội - xức dầu bệnh nhân - Hôn Phối - An táng - Tiếp khách    (Xin xem mục thông tin )

Giờ chầu Thánh Thể:    Thứ 6 đầu tháng    Lúc 19:00