Giáo xứ Vườn Xoài |

Giáo xứ Vườn Xoài

NĂM THÀNH LẬP : 1947

BỔN MẠNG GIÁO XỨ : 24/11 (Ngày kính các thánh tử đạo Việt Nam)

LINH MỤC CHÍNH XỨ : PHÊ RÔ PHAN KHẮC TỪ.

LINH MỤC PHỤ TÁ : GIUSE HOÀNG MINH LIỆU

THÔNG TIN CHI TIÊT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO XỨ.

MỜI QUÝ VỊ VUI LÒNG GHÉ THĂM TRANG WEB : www.giaoxuvuonxoai.com

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ:

19G30 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: