Điều kiện để nhận được Chứng chỉ |

Điều kiện để nhận được Chứng chỉ

Điều kiện để được ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn cấp Chứng chỉ cuối khoá I (Mục vụ Truyền Thông) vào ngày 16.5.2010:

1. Hoàn tất thủ tục ghi danh trước ngày 7.4.2010.

2. Đi học đầy đủ, ít nhất là 5/8 buổi học.

3. Hoàn thành tốt các bài tập sau đây:

1. Viết một Tin ngắn về sinh hoạt mới nhất của giáo xứ mình, với ít nhất 5 tấm hình. Bài viết dưới dạng font Unicode. Hình gửi về dưới dạng các file .jpg, kích cỡ từ 100 K đến 200 K.
Gửi bài và hình về địa chỉ: mucvuttsaigon@gmail.com trong thời gian sớm nhất, để bài có thể được đăng trên trang tgpsaigon.net như một tin nóng.

2. Đăng ký và đăng nhập vào titocovn.com với “tên đăng nhập” chữ thường viết liền và thêm tận cùng bằng chữ k1.

3. Viết một một bài Blog ngắn trên titocovn.com với một vài tấm hình minh hoạ.

4. Tạo giáo xứ hoặc tạo nhóm trên titocovn.com:

- Nếu là cộng tác viên chính thức của giáo xứ (mỗi giáo xứ chỉ có một cộng tác viên chính thức duy nhất, và chỉ người này mới được cấp quyền tạo giáo xứ): Tạo giáo xứ trên titocovn.com cho giáo xứ của mình. Sau đó viết Bài Giới thiệu giáo xứ, tạo các đoàn thể, ca đoàn cho giáo xứ mình (có hình minh hoạ).

- Nếu không phải là cộng tác viên chính thức của giáo xứ: Tạo một nhóm cho giáo xứ của mình, và, cùng với cộng tác viên chính thức của giáo xứ, tạo các đoàn thể, ca đoàn cho giáo xứ mình.

 Tất cả các bài tập phải hoàn thành trước ngày 6.5.2010.

Ban Giảng huấn Mục vụ Truyền Thông khoá 1