Đề cương lớp MVTT Khoá 1 - Học phần II |

Đề cương lớp MVTT Khoá 1 - Học phần II

ĐỀ CƯƠNG

LỚP MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG KHOÁ I – HỌC PHẦN II

DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG

Thời gian: 01/06/2010 – 20/07/2010

 

Buổi 1: Mục vụ Truyền Thông: Tổng quan tiếng Việt thực hành

Tiết 1: Tổng quan tiếng Việt thực hành

Tiết 2: Từ và ngữ trong tiếng Việt

Buổi 2: Cách đặt câu

Tiết 1: Câu đơn, câu ghép

o       Trạng ngữ

o       Đề ngữ

o       Tình thái

o       Phụ chú

o       Chuyển tiếp

Tiết 2: Sửa câu sai

o       Câu sai cấu trúc

o       Câu sai logic

o       Câu sai quy chiếu

o       Câu sai phong cách

o       Cách viết câu hay, câu trong sáng

Buổi 3: Cách viết câu hay

Tiết 1: Viết câu hay, câu trong sáng

o       Câu chặt chẽ, mạch lạc

o       Câu chính xác, rõ ràng

o       Câu hùng hồn, mạnh mẽ

Tiết 2: Cách chấm câu

o       Các dấu chấm câu

o       Sử dụng dấu câu

Buổi 4: Liên kết câu, đoạn

Tiết 1: Liên kết câu

o       Liên kết đề tài

o       Liên kết chủ đề

o       Liên kết logic

o       Phương thức liên kết

o       Quan hệ thuyết minh

o       Quan hệ phát triển

Tiết 2: Liên kết đoạn

o       Các phương thức liên kết

o       Liên kết bằng câu nối

o       Liên kết bằng đoạn nối

Buổi 5: Tin tôn giáo và tin xã hội

Tiết 1: Khác biệt và đồng nhất giữa tin tôn giáo và tin xã hội

o       Góc nhìn sự kiện

o       Thuật ngữ chuyên môn

Tiết 2: Thực tập viết tin tôn giáo

Buổi 6: Biên tập và xử lý hình ảnh, video clip

Tiết 1: Kỹ thuật xử lý hình ảnh

Tiết 2: Kỹ thuật biên tập video clip

Buổi 7: Tổ chức một bản tin nội bộ (newsletter)

o       Định hướng nội dung

o       Thiết kế, trình bày bản tin

o       Các kỹ thuật tin học hỗ trợ

Buổi 8: Lập kế hoạch mục vụ truyền thông

o       Kỹ năng lập kế hoạch

o       Cấu trúc bản kế hoạch mục vụ truyền thông

o       Thực hiện kế hoạch và lượng giá

Đúc kết và bế giảng

 

Điều kiện đăng ký:

Học viên cũ: Nộp Giấy chứng nhận Khoá I - MVTT  và đóng học phí 50.000 vnđ cho nhóm trưởng.

Học viên mới: Đăng ký mới và đóng học phí tại phòng Học vụ hoặc tại lớp học MVTT của Trung tâm Mục vụ TGPTPHCM.