Giáo xứ Jeanne d'Arc

Giáo xứ Jeanne d'Arc

 
- Năm khánh thành Nhà thờ : 1928
- Ngày Bổn mạng Giáo Xứ : 30 / 5 - Lễ Thánh Jeanne d’Arc
- LM Chánh xứ : Giuse Vũ Minh Thùy (Từ năm 2016)
- Địa chỉ : 116A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5
- Điện thoại : 38557616
- Lịch sinh hoạt phụng vụ :

 
       + Giờ Thánh Lễ :
              - Chúa Nhật (4 lễ) :            5g00;  7g00;  9g00;  16g00
             
- Ngày thường (2 lễ) :        5g00;  17g00
             * Thứ Hai đầu tháng :     17g30 tại Nhà An Nghỉ
       
      + Giờ Chầu Thánh Thể :

               Chúa Nhật hàng tuần:             15g45
               Thứ Năm đầu tháng:               17g30 (sau Thánh Lễ chiều)

       + Giờ Rước Kiệu :
               Thứ Bảy đầu tháng :               16g45 - Kiệu Đức Mẹ Maria
               Chúa Nhật đầu tháng :            15g45 - Kiệu Thánh Tâm

       + Giải Tội : Sau lễ, ai cần xưng tội, xin báo Linh mục ngồi tòa.