Giáo xứ An Bình

Giáo xứ An Bình

 
* Năm thành lập: 1969
* Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Thợ (Ngày kính 01/5)
* Điện thoại: 38363640
* Địa chỉ: 04 An Bình, P5, Q5

* LM Chánh Xứ: Tôma Huỳnh Bửu Dư (Từ năm 2016)
* LM Phụ tá: Phaolô Huỳnh Quốc Vinh (Từ năm 2016)

* Giờ Lễ:
Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Thứ 7   Chúa Nhật
05.30   05.30   05.30   05.30   05.30   05.30   06.00
18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   18.00   07.30 (Hoa)
                                                                               17.30
 
* Giờ Chầu Thánh Thể:
Chúa Nhật Đầu Tháng: 15.00