Giáo xứ An Lạc

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 15.07.2013, cộng đoàn giáo xứ An Lạc hân hoan chào đón Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục phụ tá TGP TPHCM, về ban bí tích Thêm Sức cho 64 em trong giáo xứ. chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa về những hoa trái đức tin này, và cầu xin cho những hoa trái ấy tiếp tục được lớn lên, được phát triển trong đời sống của mỗi gia
   GIÁO XỨ AN LẠC
Ngày thành lập giáo xứ: 01.01.1957
Bổn mạng giáo xứ: Lễ Chúa Ki-tô Vua 
Mừng kính: tháng 11 hàng năm
Địa chỉ: 15/2 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 05, Quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 38.453.834 - 39.930.046
         


Linh mục Chánh xứ
Tôma
TRẦN VĂN HỘI

Linh mục Phụ tá
Hiêrônimô
TRẦN ANH NHẬT
Giờ Lễ:
            Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6   Thứ 7   Chúa Nhật
Sáng:  05:00     05:00    05:00   05;00   05:00    05:00      04:30 - 05:45 - 07:15
                                                                                  
Chiều:  17:15   17:15    17:15    17:15    17:15   17:15      16:00 - 07:00 - 18:15
 
Chầu Thánh Thể: Thứ sáu đầu tháng lúc: 19g00
 
Lễ Ngoài Giờ:
-Lễ An táng: Sáng 6g00.
-Lễ Hôn phối: Sáng Chúa nhật 10g00 - Chiều Thứ bảy 15g30.
 
Giải Tội: Chiều Thứ bảy hàng tuần.
 
Rửa Tội: Sáng Thứ bảy cuối tháng 6g00.
 
Hôn Phối: Các buổi chiều trong tuần từ 16g00 – 18g30.
 
Các Lớp Giáo Lý:
Thứ ba hàng tuần: 18g30 – 19g30.
-Thêm sức 2.
-Bao đồng 1.
-Tông đồ.
 
Thứ bảy hàng tuần: 18g30 – 19g30.
-Thêm sức 1.
 
Sáng Chúa nhật hàng tuần: 8g30 – 9g30.
-Khai tâm 1.
-Khai tâm 2.
-Khai tâm 3.
-Xưng tội rước lễ.
-Bao đồng 2.
-Trưởng thành.
-Vào đời.