Giáo xứ An Phú

Thông tin Giáo xứ An Phú
Trang web TGPSG Giáo xứ An Phú
 
                              
Địa chỉ: 258/7 Trần Xuân Soạn, KP.3, PhườngTân Hưng, Quận 7
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại: 0986687586
Năm thành lập:  1973
Bổn mạng giáo xứ:  Thánh Phanxicô Xaviê
Giờ Lễ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 7 CN
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00   6.00
18.00
  Giờ chầu Thánh Thể
  Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  
  16.45 16.45 16.45 16.45  
LM Chính xứ:  Luy Gonzaga Tô Minh Quang (04.08.2012...)