Giáo xứ An Phú |

Giáo xứ An Phú

A. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH :

Giáo xứ An Phú, thành lập ngày năm 1962, do Cha cố Mát-thêu Phạm Công Ngơi làm Linh mục tiên khởi.

Giáo Xứ An Phú tọa lạc tại 1 địa danh nổi tiếng khắp Sài Gòn , đó là khu ga xe lửa - cống bà Xếp, thuộc phường 11, quận 3, nằm cạnh con kênh rất "thơ mộng" của thành phố là "kênh Nhiêu Lộc".

BỔN MẠNG GIÁO XỨ : CHÚA CHIÊN LÀNH. (CN 4 Phục Sinh)

B. CÁC VỊ CHỦ CHĂN QUA CÁC THỜI KỲ :

+ 1962-1975 :

- Cha Mát-thêu Phạm Công Ngơi – Linh Mục chính xứ.

+ 1975-1991 :

- Cha Mát-thêu Phạm Công Ngơi – Linh Mục chính xứ.

- Cha Giu-se Nguyễn Duy Diễm (1975) – Linh Mục phó.

+ 1991-11/2003 :

- Cha Giu-se Nguyễn Duy Diễm – Linh Mục chính xứ.
(Cha cố Mát-thêu Phạm Công Ngơi qua đời năm 1991)

+ 11/2003 – nay :

- Cha Phê-rô Lê Hoàng Chương (1999) – Linh mục chính xứ.
(11/2003 , Cha Giu-se Nguyễn Duy Diễm được thuyên chuyển qua G.X Thánh Gia – Giáo hạt Tân Định)

C. TỔ CHỨC GIÁO XỨ :

Tổng số giáo dân : 2.504 giáo dân / 22.300 dân.

Giáo xứ được chia thành 4 giáo họ :

+ Mông Triệu.

+ Thánh Linh.

+ Hiển Thánh.

+ Hiển Linh.

D. CÁC ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH :

+ Hội Gia đình phạt tạ Thánh Tâm.

+ Hội các bà mẹ Công Giáo.

+ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể.

+ Hội Legio Maria.

+ Hội lòng Chúa thương xót.

E. CÁC HỘI ĐOÀN KHÁC :

+ Ban Bác Ái Xã hội Caritas.

+ Ban Mục Vụ Truyền Thông.

+ Ca đoàn Emmanuel.

+ Ca đoàn Magnificat.

+ Ban lễ sinh.

+ Ban thừa tác viên trao Mình Thánh Chúa. (thành lập tháng 6-2012)

+ Ban thừa tác viên công bố lời Chúa. (thành lập tháng 6-2012)

F. GIỜ LỄ TRONG TUẦN :

  • Các ngày trong tuần : 

+ 05g00 & 18g00. (Riêng thứ 2 , không có thánh lễ lúc 18g00)

  • Chúa Nhật :

+ 06g00.
+ 15g00 (lễ thiếu nhi).
+18g00.

  • Rửa tội trẻ em vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng.

G/ LỊCH TRỰC HẰNG NGÀY CỦA VĂN PHÒNG GIÁO XỨ : 

•Buổi sáng : từ 08g30 đến 11g00.
•Buổi chiều : từ 14g00 đến 17g00.

( Riêng thứ Hai, văn phòng giáo xứ nghỉ)
 

Trang web của Giáo Xứ : www.gxanphu.com 

Hình ảnh giới thiệu giáo xứ: