Giáo xứ An Tôn

WGPSG -- “Tất cả chúng ta hãy theo gương Thánh Antôn: khiêm nhường, yêu thương, bác ái; tôn trọng tất cả mọi người, tạ ơn nhau, hợp ý với nhau để làm những điều tốt đẹp nhất”

GIÁO XỨ AN TÔN

Ngày thành lập giáo xứ: 1972
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Pađôva
Mừng kính: ngày 13.06
Địa chỉ: 947/13/3 Cách Mạng Tháng Tám. Ph 7. Qu Tân Bình. TP. HCM
Điện thoại: 54.447.347


Linh mục Chánh xứ
Phao-lô
NGUYỄN THỰC