Giáo xứ Bắc Dũng

Giáo xứ Bắc Dũng

Giờ Lễ
Thứ 2: 
04.30
16.30
Thứ 3: 
04.30
16.30
Thứ 4: 
04.30
16.30
Thứ 5: 
04.30
16.30
Thứ 6: 
04.30
16.30
Thứ 7: 
04.30
16.30
CN: 
04.00
06.30
15.45

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
Thứ 6 đầu tháng
19.00
CN: 
Chúa Nhật thứ 2, ngày 13 trong tháng
07.30
12.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2011
Địa chỉ: 
31/330 Thống Nhất, P.15
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Xóm Mới
Điện thoại: 

 3895 1238

Thông tin Giáo xứ Bắc Dũng:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090809/1852