Gíao xứ Bến Cát

Giáo xứ Bến Cát

 
Năm thành lập: 

 1963/1990

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Vô Nhiễm

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2008  ;  Anrê Tô Quang Khánh - 17/10/2013
 
Địa chỉ:
173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5
Quận Gò Vấp
Giáo hạt Gò Vấp
Điện thoại: 

 3894 0854

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
18:00
Thứ 3: 
05:00
18:00
Thứ 4: 
05:00
18:00
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
18:00
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
17:00
19:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
18:30


 

Thông tin Giáo xứ Bến Cát:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1649