Giáo xứ Bình An

Thông tin về giáo xứ Bình An:  
trên trang Tổng Giáo Phận Saigon
trên trang titoco (cũ)

Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, phường 6 quận 8, TP HCM
Điện thoại văn phòng Ban thường vụ: 5430 7300
Năm thành lập: 1955
Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
Linh mục chính xứ: Giuse Trịnh Văn Viễn - Hạt trưởng Bình An
Linh mục phụ tá: Phêrô Nguyễn Ngọc Châu
Giờ lễ:
- Từ thứ hai đến thứ bảy: sáng: 04 giờ 30 - chiều: 17 giờ 15
- Chúa nhật:
* Sáng: Thánh lễ 1: 04 giờ 30 - Thánh lễ 2: 06 giờ - Thánh lễ 3 (Thiếu nhi): 07 giờ 30
* Chiều: Thánh lễ 4: 16 giờ - Thánh lễ 5: 18 giờ
Rửa tội cho trẻ em: Chúa Nhật đầu tháng, sau Thánh lễ 3 (Thiếu nhi), lúc 08 giờ 30.
Chầu Thánh Thể:
* Lúc 16 giờ 30, các ngày thường đầu tháng trong tuần dành cho các hội đoàn: Giới Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Lêgiô Marie, Giới Gia trưởng, Hội Bảy Sự, Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Hội Con Đức Mẹ, Hội khấn Martinô.
* Ngày 13 mỗi tháng: Lúc 10 giờ 30, Chầu Thánh Thể kính nhớ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
Sinh hoạt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ: Họp định kỳ tối thứ tư đầu tháng, lúc 19 giờ 30.