Giáo xứ Bình An Thượng

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Quan thày Ban Huynh trưởng - Giáo lý viên
Giới trẻ Gx. Bình An Thượng dâng hoa kính Đức Mẹ tháng 05/2013
Ban lễ sinh Gx. Bình An Thượng
Giáo xứ Bình An Thượng

- Địa chỉ: 2903 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8, TP.HCM

- Điện thoại: 08. 38501047

- Năm thành lập: 1954

Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại (25/01)

- Linh mục chính xứ: Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang.

Linh mục phụ tá: Cha Phêrô Phạm Quang Ân

Sinh hoạt phụng vụ:

 • Chầu Thánh Thể: 15g30 Chúa nhật hàng tuần.
 • Rửa tội: Chúa nhật đầu tháng.
 • Cho Bệnh nhân rước lễ: sáng thứ sáu đầu tháng.
 • Học giáo lý: sáng Chúa nhật hàng tuần từ 09giờ30 đến 10giờ30
 • Sinh hoạt giới trẻ: chương trình cà phê Tin Mừng tổ chức vào tối Chúa nhật hàng tuần từ 18giờ30 đến 19giờ30

- GIỜ LỄ:

  *** Thứ 2 - Thứ 7:

 • Lễ sáng: 04g45
 • Lễ chiều: 17g30

  *** Chúa Nhật:

 • Lễ sáng: 04g45 và 07g00
 • Lễ chiều: 17g30 và 19g45
 

- HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ VÀ CÁC GIÁO HỌ
Hội đồng mục vụ giáo xứ gồm 7 vị Ban thường vụ, 20 vị trùm thuộc 5 giáo họ:

 • Giáo họ 1: Bổn mạng Đức Mẹ Mân Côi
 • Giáo họ 2: Bổn mạng Đức Mẹ lên trời
 • Giáo ho 3: Bổn mạng Thánh Gioan Baotixita
 • Giáo họ 4: Bổn mạng Thánh Giuse Thợ
 • Giáo họ 5: Bổn mạng Thánh Micae.

- CÁC HỘI ĐOÀN

 • Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm
 • Gia Đình Mân Côi
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
 • Đoàn Lêgiô: chia thành 7 tiểu đội
  • Hội sinh nhật Đức Mẹ
  • Hội Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế
  • Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Hội Đức Mẹ lên trời
  • Hội Trinh Nữ Vương
  • Hội Đức Mẹ Mân Côi (Junior nam)
  • Hội Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (Junior nữ)
 • Hội Bác Ái
 • Hội Tận Hiến
 • Hội Tây Nhạc
 • Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
 • Ban Giới Trẻ
 • Ban Lễ Sinh

CÁC CA ĐOÀN

 • Ca Đoàn Maria
 • Ca Đoàn Thánh Tâm
 • Ca Đoàn Sêraphim
 • Ca Đoàn Junior
 • Ca Đoàn Gia Trưởng
 • Ca Đoàn Monica
 • Ca Đoàn Têrêsa