Giáo xứ Bình Chánh

Kỷ niệm 1700 năm ngày sinh của Thánh Martin: Năm Thánh kép của Hungary
Lễ nhậm chức Tân chánh xứ
Bài giảng trong Thánh lễ nhậm chức tân chính xứ Giáo xứ Bình Chánh


Địa chỉ :      C5/1 Ấp 3, Trịnh Như Khuê, Xã Bình Chánh, H.Bình Chánh Tp.HCM 

Tel 3760 6930
E-mail  
Năm thành lập 1884
Lễ Bổn Mạng  Lễ Thánh Martino poret
Số giáo dân 906

Giờ lễ Chúa nhật     :  5:30   -   8:00   -   17:30
  Ngày thường :  5:00 (thứ hai) - 8:00  -  17:15

 
Linh mục quản xứ: Cha Gioan Nguyễn Văn Kích.

 Cha phó: Phê rô Nguyễn Đình Bá

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.


 
Nội dung cần xuất hiện ở giữa trang web:
TIÊU ĐIỂM (HÌNH ẢNH & TIN/BÀI CẦN QUAN TÂM)
HÌNH NHÀ THỜ GIÁO XỨ
ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ
BỔN MẠNG GIÁO XỨ
HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ
HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG NGÀY - RỬA TỘI - GIẢI TỘI
NGÀY GIỜ DẠY GIÁO LÝ