Giáo xứ Bình Chiểu

Bình Chiểu

 
Năm thành lập: 

 1969 - 1996

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Mân Côi

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
18.00
CN: 
04.00
07.00
18.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
15.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
2007
Địa chỉ: 
50/6 KP.1, P.Bình Chiểu
Quận Thủ Đức
Giáo hạt Thủ Đức
Điện thoại: 

 3897 1664 - 5403 0949