Gíao xứ Bình Đông

Thông tin về giáo xứ Bình Đông: 
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090727/1473
http://titocovn.net/giaoxubinhdong.net

ĐỊA CHỈ NHÀ THỜ GIÁO XỨ : 119 Bến Mễ Cốc, phường 15, quận 8.
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC : 3875 6579
NGÀY THÀNH LẬP GIÁO XỨ : ....
BỔN MẠNG GIÁO XỨ : THÁNH TÂM CHÚA.
HÌNH CHA SỞ  : GIUSE NGUYỄN QUỐC THẮNG

.


.

Giờ Lễ


Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
18:00
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
18:00
CN: 
05:00
07:00
17:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:00
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
18:00