Gíao xứ Bình Hòa

“Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc.” (Ga 14,10)
Năm thành lập: 

 1949/ 1999

Bổn mạng giáo xứ: 

Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo họ: 

 Thánh Tâm

 269 Nguyễn Văn Đậu, P.11, BT

Bổn mạng giáo họ: 

 Thánh Tâm Chúa Giêsu

Năm thành lập: 

 1975

Giờ Lễ
Thứ 2: 
17:00
Thứ 3: 
17:00
Thứ 4: 
17:00
Thứ 5: 
17:00
Thứ 6: 
17:00
CN: 
05:00
07:00
18:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
Thứ 5
08.00 - 17.00


LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1998
Địa chỉ: 
93/9 Nơ Trang Long, P.11
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3843 1861
 

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1721