Gíao xứ Bình Hưng

Thông tin về giáo xứ Bình Hưng: 
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090728/1478

Năm thành lập: 

 1963/ 2001

Bổn mạng giáo xứ:  

Đức Mẹ Lên Trời

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
07:30
16:30

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
18:00


Từ năm: 
2009
 
Địa chỉ: 
A24/09, Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã Bình Hưng
Huyện Bình Chánh
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 

 5430 6008