Gíao xứ Bình Lợi

Năm thành lập: 

 1960/ 2000

Bổn mạng giáo xứ: 

 Mẹ Thiên Chúa (ngày 1 tháng 1 đầu năm Dương lịch)

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CHÚA NHẬT: NHÀ THỜ GX BÌNH LỢI KỂ TỪ THÁNG 12/2017 CÓ 04 THÁNH LỄ  
SÁNG: 05.00
SÁNG: 07.00
CHIẾU: 17.00
CHIỀU: 19.00

Giờ chầu Thánh Thể :
Kể từ ngày 6/9/2018 cha Sở 
GIOAN MARIA VIANNEY đổi giờ lễ ngày
Thứ 5 hằng tuần là 18g00,
Để tạo điều kiện cho Thiếu Nhi có thời gian tan Trường đến nhà thờ đi Lễ.
Sau Thánh lễ, đặt Mình Thánh Chúa làm giờ Chầu Thánh Thể tiếp sau đó.
Kính mời ông bà anh chị em thông báo cho nhau về dự Chầu Thánh Thể với Thiếu Nhi cho thêm phần long trọng hơn.

* Thứ Năm Hằng tuần vào lúc 18.00 - Thánh Lễ và tiếp sau là giờ Chầu Thánh Thể, Kính mời!

RỬA TỘI CHO TRẺ EM:
HẰNG THÁNG SẼ RỬA TỘI CHO TRẺ EM VÀO CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG.


LM Chính xứ: 
LM CHÁNH XỨ: GIOAN MARIA VIANNEY M. PHẠM MẠNH CƯƠNG (CRM)
TPLM: 11/9/2008
NHẬN NHIỆM SỞ GX BÌNH LỢI : 25/6/2018

       

 
LM Phụ tá:
Henri Maria Đinh Văn Khánh CRM
TPLM: 14-10-2017
 
 
Địa chỉ: 
430 Bình Lợi, P.13
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3553 0081

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1656