Gíao xứ Bình Lợi

Năm thành lập: 

 1960/ 2000

Bổn mạng giáo xứ: 

 Mẹ Thiên Chúa (ngày 1 tháng 1 đầu năm Dương lịch)

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CHÚA NHẬT: NHÀ THỜ GX BÌNH LỢI KỂ TỪ THÁNG 12/2017 CÓ 04 THÁNH LỄ  
SÁNG: 05.00
SÁNG: 07.00
CHIẾU: 17.00
CHIỀU: 19.00

Giờ chầu Thánh Thể 
Thứ 5 đầu tháng
17.00 - Chầu Thánh Thể.
17.30 - Thánh Lễ

RỬA TỘI CHO TRẺ EM:
HẰNG THÁNG SẼ RỬA TỘI CHO TRẺ EM VÀO CHÚA NHẬT CUỐI THÁNG.


LM Chính xứ: 

        Augustinô Maria Phan Anh Tuấn CRM  Từ năm: 2015
         TPLM: 15/12/2007

 
LM Phụ tá:
Henri Maria Đinh Văn Khánh CRM
TPLM: 14-10-2017
 
 
Địa chỉ: 
430 Bình Lợi, P.13
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3553 0081

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1656