Gíao xứ Bình Lợi

Năm thành lập: 

 1960/ 2000

Bổn mạng giáo xứ: 

 Mẹ Thiên Chúa (ngày 1 tháng 1 đầu năm Dương lịch)

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.30
Thứ 3: 
05.00
17.30
Thứ 4: 
05.00
17.30
Thứ 5: 
05.00
17.30
Thứ 6: 
05.00
17.30
Thứ 7: 
05.00
17.30
CN: 
SÁNG: 05.00
SÁNG: 07.00
CHIẾU: 17.30

Giờ chầu Thánh Thể 
Thứ 5 đầu tháng
17.00 - Chầu Thánh Thể.
17.30 - Thánh Lễ


LM Chính xứ: 
Augustinô Maria Phan Anh Tuấn CMC  Từ năm: 2015
TPLM: 15/12/2007
 
LM Phụ tá:
Antôn Claret Maria Phan Văn Trịnh CMC   Từ năm: 2016
 TPLM: 10/8/2016
 
 
Địa chỉ: 
430 Bình Lợi, P.13
Quận Bình Thạnh
Giáo hạt Gia Định
Điện thoại: 

 3553 0081

http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090803/1656