Giáo xứ Bình Phước

Giáo xứ Bình Phước

 
Năm thành lập: 

 1956/1986

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Giuse Thợ

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1995
 
Địa chỉ: 
634 Phạm Văn Chí, P.8
Quận 6
Giáo hạt Chợ Quán
Điện thoại: 

 3751 4365

Giờ Lễ
Thứ 2: 
18.00
Thứ 3: 
18.00
Thứ 4: 
18.00
Thứ 5: 
18.00
Thứ 6: 
18.00
Thứ 7: 
18.00
CN: 
05.00
07.00
17.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
17.00


 

Thông tin Giáo xứ Bình Phước:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090730/1566