Gíao xứ Bình Thái

Giáo xứ Bình Thái

Thông tin về giáo xứ Bình Thái: 
http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090728/1481
http://titocovn.com/giaoxubinhthai

Năm thành lập: 

 1955/1970

Bổn mạng giáo xứ: 

 Thánh Phêrô

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1999
LM Phụ tá: 
Từ năm: 
2010
Địa chỉ: 
1755 Phạm Thế Hiển, P.6, Quận 8
Giáo hạt Bình An
Điện thoại: 

3856 9348 - 3981 2827
VP:3981 2052

 

Giờ Lễ


Thứ 2: 
04:30
17:45
Thứ 3: 
04:30
17:45
Thứ 4: 
04:30
17:45
Thứ 5: 
04:30
17:45
Thứ 6: 
04:30
17:45
Thứ 7: 
04:30
17:45
CN: 
04:30
06:00
07:30
16:00
18:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
đầu tháng
16:45
Thứ 3: 
đầu tháng
16:45
Thứ 4: 
đầu tháng
16:45
Thứ 5: 
đầu tháng
16:45
Thứ 6: 
đầu tháng
16:45
Thứ 7: 
đầu tháng
16:45
CN: 
đầu tháng
16:45