Gíao xứ Bình Xuyên

Thông tin về giáo xứ Bình Xuyên: http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090728/1483

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ : 68 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8.
ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC : 3851 5939
NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ : 1964
BỔN MẠNG GIÁO XỨ : ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM.
HÌNH CHA SỞ : PHÊRÔ PHẠM VĂN LONG.

.


.

Giờ Lễ


Thứ 2: 
17:30
Thứ 3: 
17:30
Thứ 4: 
17:30
Thứ 5: 
17:30
Thứ 6: 
17:30
Thứ 7: 
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 2: 
16:40
Thứ 3: 
16:40
Thứ 4: 
16:40
Thứ 5: 
16:40
Thứ 6: 
16:40
Thứ 7: 
16:40
CN: 
15:00