Gíáo xứ Bùi Môn

Links bài tin ở trang WGPGS http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20170704/39164
"Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!"

   GIÁO XỨ BÙI MÔN được cha cố Đaminh Đinh Xuân Hải lập năm 1955 tại xã Tân Thới Trung (Xuân Thới Đông), huyện Hóc Môn, Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh).
   Giáo xứ nhận Chúa Kitô Vua là bổn mạng,
   Lễ kính hằng năm Chúa Nhật cuối cùng năm Phụng vụ.
Thông tin về Giáo xứ Bùi Môn:
- http://tgpsaigon.net/giao-xu/20090804/1683
- http://titocovn.com/giaoxubuimon


                                                                                                                                       
  Địa chỉ : 4/2 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM.
  Điện thoại : 08.3891.4304.


 
Link một số ảnh nhà thờ Bùi Môn
https://picasaweb.google.com/109179074854383011402/PanoramaNhaThoBm

  Linh Mục Chánh Xứ                           Linh mục phụ tá                                                   
 Phêrô Nguyễn Ngọc Vượng               Giuse Nguyễn Minh Đức


                                                LỊCH PHỤNG VỤ:
 1/ Từ thứ hai đến thứ bảy có 2 thánh lễ:  5g00 và  17g30.
 2/ Ngày Chúa Nhật có 5 thánh lễ : 5g00 –7g00 ( T.Nhi) – 16g00  - 17g30 – 19g00.
 3/ Chầu Thánh Thể:
   -  Các đoàn thể tại Nhà Chầu Thánh Thể từ 6g00 đến 20g00 hàng ngày.
   -  Cộng đoàn và Thiếu Nhi Thánh Thể tại nhà thờ sau thánh lễ chiều thứ năm.
 4/ Thánh lễ đặc biệt tại Đất Thánh giáo xứ vào lúc 17g00 thứ sáu đầu tháng, hằng năm ngày 02/11 và mùng 2 Tết.
 5/ Thánh lễ 17g00 thứ tư đầu tháng tại Đài Thánh Giuse của giáo họ Giuse Lao Động.(ấp 3 Xuân Thới Đông).
 6/ Thánh lễ Giáng Sinh 24/12 lúc 17g00 tại giáo họ Micae. (xã Xuân Thới Sơn).
 7/ Rửa tội cho trẻ em sau thánh lễ sáng thứ bảy cuối tháng.

                                  GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ
 1/ Các Giáo họ gồm: (thống kệ số giáo dân tính đến tháng 04/2013)

2/ Các hội đoàn chính:
 Huynh Đoàn Đaminh  - Phạt Tạ Thánh Tâm -  Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể - Đoàn Gia Lao Công – Legio Mariae - Đoàn Gia Trưởng Bác Ái Thánh Mẫu –  Đoàn Nữ Bác Ái Thánh Mẫu – Đoàn Thanh Nam Hiệp Hội Thánh Mẫu.
 3/ Các ca đoàn:
Nữ Vương Vô Nhiễm – Giới Trẻ - Nữ Vương Mông Triệu – Gia Trưởng – Hiền Mẫu – Têrêsa - Thiên Thần
 4/ Các nhạc đoàn-hội trống:
Chúa Hài Đồng – Cécilia  -  Hội trống thánh Giuse.
 5/ Các hội nhóm tự nguyện:
Ban Trật Tự - Gia Đình Don Bosco – Hội Lễ Sinh – Gia Đình Tận Hiến -  Nhóm Lòng Thương Xót Chúa - Nhóm Tinh Thần - Đội Giữ Xe - Nhóm Con Nay Trở Về - Nhóm Bác Ái Mẹ Têrêsa Calcutta – Hội Thánh Kinh Cầu nguyện.
 6/ Cộng đoàn: HỘI DÒNG NỮ TU THỪA SAI ĐỨC MẸ TRINH VƯƠNG

                                   CÁC LỚP GIÁO LÝ:

 1/ Thiếu Nhi Thánh Thể gồm 6 khối lớp do các dì dòng Nữ Thừa Sai Trinh Vương và các giáo lý viên huynh trưởng phụ trách gồm:
   a. Khối Chiên Con.(3 lớp)
   b. Khối Khai Tâm.(6 lớp)
   c. Khối Rước Lễ (8 lớp)
   d. Khối Thêm Sức (9 lớp)
   e. Bao Đồng (6 lớp)
    f. Vào Đời (2 lớp)
2/ Hôn Nhân (1 khóa /năm dự kiến mở đầu tháng 3)
3/ Dự Tòng (2 khóa/năm dự kiến mở vào tháng 3 và tháng 6)