Giáo xứ Bùi Phát

Các linh mục vụ phục vụ giáo xứ Bùi Phát (quá khứ & hiện tại)
Giáo xứ Bùi Phát
GIÁO XỨ BÙI PHÁT 453/105KC Lê Văn Sỹ Phường 12 Quận 3 GIỚI THIỆU HỘI ĐOÀN- GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM GIÁO XỨ BÙI PHÁT Xứ đoàn Kytô Vua (Thiếu nhi GX Bùi Phát) GIÁO XỨ BÙI PHÁT - CÁC LINH MỤC COI SÓC GIÁO XỨ QUA TỪNG THỜI KỲ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ BÙI PHÁT HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ BÙI PHÁT QUA CÁC THỜI KỲ BAN CHẤP HÀNH CÁC GI

Giáo xứ Bùi Phát :

NĂM 1956, CHA GIOANBAOTIXITA CÙNG SỐ GIÁO DÂN DI CƯ ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN CHÍNH THỨC CHO LẬP TRẠI ĐỊNH CƯ BÙI PHÁT VÀ GIÁO QUYỀN CHO LẬP GIÁO XỨ BÙI PHÁT.

MẢNH ĐẤT NÀY LÀ BÃI RÁC ĐƯỢC TẬP TRUNG TỪ THÀNH PHỐ SÀI GÒN VÀ GIA ĐỊNH, TRÊN CON ĐƯỜNG TRƯƠNG MINH GIẢNG NỐI DÀI TRƯƠNG MINH KÝ NAY LÀ ĐƯỜNG LÊ VĂN SỸ PHƯỜNG 12 QUẬN 3 VÀ PHƯỜNG 13 QUẬN PHÚ NHUẬN (CỔNG XE LỬA SỐ 6).

NHÀ THỜ ĐƯỢC XÂY DỰNG BẰNG CÂY, MÁI TÔN, VÁCH TƯỜNG GẠCH VÀ TRỤ ĐƯỢC QUA THỜI CHA GIUSE NGUYỄN ĐỨC THỊNH LÀM QUẢN XỨ, (TỪ 1956-1963). BTV LÚC NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ TRÙM CHÁNH, TRÙM PHÓ, THƯ KÝ, THỦ QUỸ, VÀ QUẢN GIÁO.

* NĂM 1966 CHA TÔMA TRẦN QUỐC PHÚ VỀ NHẬN QUẢN XỨ, VÀ XÂY DỰNG NGÔI THÁNH ĐƯỜNG KHANG TRANG CHO GIÁO XỨ ĐẾN NAY.

* NGÀY 30/12/1967 KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ VÀ NHẬN CHÚA KY TÔ VUA LÀM BỔN MẠNG.

* TỪ NĂM 1998 ĐẾN NAY, CHA GIUSE ĐINH TẤT QUÝ VỀ NHẬN QUẢN XỨ. ĐƯƠC SỰ CỘNG TÁC CỦA BTV, HĐGX CÙNG VỚI SỰ ĐỒNG LÒNG CỦA GIÁO DÂN QUA HƠN HAI NHIỆM KỲ CHA CHO SỬA SANG LẠI KHUÔN VIÊN, LẬP ĐÀI ĐỨC MẸ, ĐÀI THÁNH GIUSE. NỖ LỰC LỚN NHẤT LÀ XÂY DỰNG ĐƯỢC NHÀ GIÁO LÝ CÓ TẦM CỠ QUY MÔ HIỆN ĐẠI, CÓ THỂ ĐÁP ỨNG CHO NHU CẦU SINH HOẠT TOÀN HẠT.

Năm thành lập: 

 1955

1966
Bổn mạng giáo xứ: 

 Chúa Kitô Vua

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 3: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 4: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 5: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 6: 
05.00
17.00
18.00
Thứ 7: 
05.00
17.00
18.00
CN: 
05.00
06.30
08.00
16.00
18.00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 5: 
14.30
17.30
Thứ 6: 
14.30
17.30
CN: 
Chúa Nhật, ngày 13
14.30
17.30


Địa chỉ : 1074, Trường Sa (453/105KC Lê Văn Sỹ) Phường 12, Quận 3 Tp. HCM
Giáo hạt Tân Định - TGP. Sài Gòn
Điện thoại : 

(028)
3843 6376 - 3931 3220