Giáo xứ Cần Giờ

Thông tin Giáo xứ Cần Giờ
Trang web TGPSG Giáo xứ Cần Giờ
                          
Địa chỉ: 183/2 Miễu Nhì, Xã Cần Thạnh Huyện Cần Giờ
Giáo hạt Xóm Chiếu
Điện thoại:  3874 0261
                      3874 0660
Năm thành lập:  1971
Bổn mạng giáo xứ:  Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Giờ Lễ

Thứ 2: 
17.30
Thứ 3: 
17.30
Thứ 4: 
17.30
Thứ 5: 
17.30
Thứ 6: 
17.30
Thứ 7: 
17.30
CN: 
06.00
17.30

Giờ chầu Thánh Thể

                                                    Thứ 5: 
                                              sau lễ 17.30

Cha Chánh xứ
Giuse Phạm Văn Bảo