Giáo xứ Cao Thái

Cha Chánh xứ Giuse Trần Trung Hiếu
Click vào hình xem Album Thánh lễ Tạ ơn

1/  Năm Thành Lập
- 1955 tại xã Long Phước, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định
- 1967 tại xã Long Bình, Quận Thủ Đức, Tỉnh Gia Định - Nay là KP. Vĩnh Thuận, P.  Long Bình, Quận 9, TPHCM

2/ Linh Mục Thành Lập Giáo Xứ:
    Cha Phêrô Maria Trần Gia Vĩnh
     An nghỉ trong Chúa: 02-07-1969

3/ Bổn Mạng Giáo Xứ:
    Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

4/ Linh Mục Chính Xứ Đương Nhiệm:
     Cha Giuse Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: 34/17 Đường 16, Khu phố  Vĩnh Thuận, Phường Long Bình, Quận 9, TP. HCM
Điện thoại: 08.37250138 - Email: khactrien@yahoo.com

5/ Các Giáo Khu :
·   Giáo khu Thánh Giuse
·   Giáo khu Nữ Vương Mân Côi
·   Giáo khu Thánh Anna
·   Giáo khu Thánh Phêrô
·   Giáo khu Thánh Têrêxa

6/ Các Đoàn Thể:
·    Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh
·    Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm
·    Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
·    Thiếu Nhi Thánh Thể
·    Ban Chăm Sóc Bệnh Nhân
·    Ban Lễ Sinh
·    Tổ Mục Vụ Truyền Thông

7/ Các Ca Đoàn:
·    Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN
·    Ca Đoàn Thánh Giá Gỗ

8/  Giờ Lễ:
-   Ngày thường: 17g45
-   Chúa Nhật:
·   Lễ 1:   4g30
·   Lễ 2:   7g00
·   Lễ 3: 17g00

9/ Chầu Thánh Thể:
·   Ngày Chầu lượt của Giáo xứ: Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay
·  Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy đầu tháng (sau Thánh Lễ chiều)

10/ Rửa Tội:
·   16g30 Chúa Nhật đầu tháng

11/ Các Lớp Giáo Lý Thiếu Nhi:
·   8g30 - 9g30: Chúa nhật

HÌNH CHA SỞ - CHA PHÓ

HÌNH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ