Giáo xứ Cầu Kho

Giáo xứ Cầu Kho

 
Năm thành lập: 

 1863/1965

Bổn mạng giáo xứ: 

 Đức Mẹ Lên Trời

LM Chính xứ: 
Từ năm: 
1984
 
Địa chỉ: 
31 Trần Đình Xu, P.Cầu Kho
Quận 1
Giáo hạt Sài Gòn
Điện thoại: 

 3836 9617 - 3837 3711

Giờ Lễ
Thứ 2: 
05:00
17:30
Thứ 3: 
05:00
17:30
Thứ 4: 
05:00
17:30
Thứ 5: 
05:00
17:30
Thứ 6: 
05:00
17:30
Thứ 7: 
05:00
17:30
CN: 
05:00
07:00
17:00
18:00

Giờ chầu Thánh Thể
Thứ 6: 
đầu tháng
16:00 - 18:00


 

Thông tin Giáo xứ Cầu Kho:
http://www.tgpsaigon.net/giao-xu/20090805/1740